Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MVKS009a

Ammatillinen projekti: Terveysalan tulkkausviestintä venäjä-suomi-venäjä, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Terveydenhuollon tilanteissa tapahtuva tulkkaus toimintana ja terveydenhuoltoala tulkkauksen toimintakenttänä. Terveydenhuoltoalan sanastotyön erityispiirteet. Tulkin muisti ja muistiinpanotekniikka sekä tulkkaustoimeksiantoon valmistautuminen. Eettiset kysymykset terveydenhuoltoalalla. Tulkkausharjoituksia.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MVKS009a

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Igor Kudashev
Vastuuopettaja
Miia Santalahti

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

27.08.2019 03.12.2019
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MVKS009a

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Igor Kudashev
Vastuuopettaja
Miia Santalahti

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

27.08.2019 03.12.2019
I
II
III
IV