Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
HISP05

Teemaseminaari, 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Teemaseminaarilla on vastuuopettaja, ja pienryhmissä työskennellään tohtoriopiskelijoiden ohjauksessa. Opintojaksossa perehdytään tiettyyn teemaan liittyvään tutkimusperinteeseen ja tutkimuskirjallisuuteen, teemaan sopiviin kysymyksenasetteluihin sekä mahdollisesti valikoituihin lähdeaineistoihin. Teemat vaihtelevat vuosittain ja kunkin lukuvuoden teemasta päätetään lukuvuoden alussa. 

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HISP05

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Marko Tikka

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

09.01.2020 22.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

HISP05

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Marko Tikka

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

09.01.2020 22.05.2020
I
II
III
IV