Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KASP05

Kasvatustieteellinen tutkimus, 5 op

Yliopisto
Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

Opintojaksolla käsitellään kasvatustieteellisen tutkimuksen lähtökohtia, tutkimusmenetelmiä, tutkimusetiikkaa sekä tutkimuksen raportointia ja kriittistä arviointia. Lisäksi tutustutaan tiedekunnassa tehtävään kasvatustieteelliseen tutkimukseen ja laaditaan pienimuotoinen tutkimussuunnitelma.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KASP05

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja ilmoitetaan myöhemmin

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

21.10.2019 13.12.2019
I
II
III
IV
07.01.2020 12.03.2020
I
II
III
IV
09.03.2020 19.05.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

16.01.2020 31.05.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Osallistuminen opetukseen

18.03.2020 13.05.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 4

In English..

Osallistuminen opetukseen

02.03.2020 22.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KASP05

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Hylätty-Hyväksytty

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja ilmoitetaan myöhemmin

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

21.10.2019 13.12.2019
I
II
III
IV
07.01.2020 12.03.2020
I
II
III
IV
09.03.2020 19.05.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

16.01.2020 31.05.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Osallistuminen opetukseen

18.03.2020 13.05.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 4

In English..

Osallistuminen opetukseen

02.03.2020 22.05.2020
I
II
III
IV