Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta

Viestinnän monitieteinen koulutus

Yliopisto

Informaatiotutkimuksen opintosuunta

Alempi tutkinto-ohjelma

Tutkintonimikkeet
Luonnontieteiden kandidaatti
Humanististen tieteiden kandidaatti
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti
Laajuus
180 op
Kampus
Keskustakampus
Lukuvuosi
2019–2020
Tietoa tästä tutkinto-ohjelmasta

Informaatiotutkimuksen opintosuunta

Ylempi tutkinto-ohjelma

Tutkintonimikkeet
Filosofian maisteri
Laajuus
120 op
Kampus
Keskustakampus
Lukuvuosi
2019–2020
Tietoa tästä tutkinto-ohjelmasta

Journalistiikan opintosuunta

Alempi tutkinto-ohjelma

Tutkintonimikkeet
Luonnontieteiden kandidaatti
Humanististen tieteiden kandidaatti
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti
Laajuus
180 op
Kampus
Keskustakampus
Lukuvuosi
2019–2020
Tietoa tästä tutkinto-ohjelmasta

Journalistiikan opintosuunta

Ylempi tutkinto-ohjelma

Tutkintonimikkeet
Yhteiskuntatieteiden maisteri
Laajuus
120 op
Kampus
Keskustakampus
Lukuvuosi
2019–2020
Tietoa tästä tutkinto-ohjelmasta

Journalistiikan opintosuunta

Alempi tutkinto-ohjelma

Tutkintonimikkeet
Luonnontieteiden kandidaatti
Humanististen tieteiden kandidaatti
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti
Laajuus
180 op
Kampus
Keskustakampus
Lukuvuosi
2019–2020
Tietoa tästä tutkinto-ohjelmasta

Journalistiikan opintosuunta

Ylempi tutkinto-ohjelma

Tutkintonimikkeet
Yhteiskuntatieteiden maisteri
Laajuus
120 op
Kampus
Keskustakampus
Lukuvuosi
2019–2020
Tietoa tästä tutkinto-ohjelmasta

Mediatutkimuksen opintosuunta

Alempi tutkinto-ohjelma

Tutkintonimikkeet
Luonnontieteiden kandidaatti
Humanististen tieteiden kandidaatti
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti
Laajuus
180 op
Kampus
Keskustakampus
Lukuvuosi
2019–2020
Tietoa tästä tutkinto-ohjelmasta

Mediatutkimuksen opintosuunta

Ylempi tutkinto-ohjelma

Tutkintonimikkeet
Yhteiskuntatieteiden maisteri
Laajuus
120 op
Kampus
Keskustakampus
Lukuvuosi
2019–2020
Tietoa tästä tutkinto-ohjelmasta

Mediatutkimuksen opintosuunta

Alempi tutkinto-ohjelma

Tutkintonimikkeet
Luonnontieteiden kandidaatti
Humanististen tieteiden kandidaatti
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti
Laajuus
180 op
Kampus
Keskustakampus
Lukuvuosi
2019–2020
Tietoa tästä tutkinto-ohjelmasta

Mediatutkimuksen opintosuunta

Ylempi tutkinto-ohjelma

Tutkintonimikkeet
Yhteiskuntatieteiden maisteri
Laajuus
120 op
Kampus
Keskustakampus
Lukuvuosi
2019–2020
Tietoa tästä tutkinto-ohjelmasta

Puheviestinnän opintosuunta

Alempi tutkinto-ohjelma

Tutkintonimikkeet
Luonnontieteiden kandidaatti
Humanististen tieteiden kandidaatti
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti
Laajuus
180 op
Kampus
Keskustakampus
Lukuvuosi
2019–2020
Tietoa tästä tutkinto-ohjelmasta

Puheviestinnän opintosuunta

Ylempi tutkinto-ohjelma

Tutkintonimikkeet
Filosofian maisteri
Laajuus
120 op
Kampus
Keskustakampus
Lukuvuosi
2019–2020
Tietoa tästä tutkinto-ohjelmasta