Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta

Hoitotieteen maisteriohjelma

Yliopisto

Hoitotyön johtamisen opintosuunta

Ylempi tutkinto-ohjelma

Tutkintonimikkeet
Terveystieteiden maisteri
Laajuus
120 op
Kampus
Kaupin kampus
Lukuvuosi
2019–2020
Tietoa tästä tutkinto-ohjelmasta

Hoitotyön opettamisen opintosuunta

Ylempi tutkinto-ohjelma

Tutkintonimikkeet
Terveystieteiden maisteri
Laajuus
120 op
Kampus
Kaupin kampus
Lukuvuosi
2019–2020
Tietoa tästä tutkinto-ohjelmasta