Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta

Johtamisen ja tietotekniikan maisteriohjelma

Yliopisto

Johtaminen ja tietotekniikka

Ylempi tutkinto-ohjelma

Tutkintonimikkeet
Diplomi-insinööri
Laajuus
120 op
Kampus
Pori
Lukuvuosi
2019–2020
Tietoa tästä tutkinto-ohjelmasta