Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta

Hallintotieteiden, kauppatieteiden ja politiikan tutkimuksen tohtoriohjelma

Yliopisto

Hallintotieteiden tohtorin tutkinto

Tohtoriohjelma

Tutkintonimikkeet
Hallintotieteiden tohtori
Laajuus
240 op
Lukuvuosi
2019–2020
Tietoa tästä tutkinto-ohjelmasta

Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (politiikan tutkimus)

Tohtoriohjelma

Tutkintonimikkeet
Yhteiskuntatieteiden tohtori
Laajuus
240 op
Lukuvuosi
2019–2020
Tietoa tästä tutkinto-ohjelmasta

Kauppatieteiden tohtorin tutkinto

Tohtoriohjelma

Tutkintonimikkeet
Kauppatieteiden tohtori
Laajuus
240 op
Lukuvuosi
2019–2020
Tietoa tästä tutkinto-ohjelmasta