Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta

Median, kulttuurin ja yhteiskunnan maisteriohjelma

Yliopisto

Media, kulttuuri ja yhteiskunta

Ylempi tutkinto-ohjelma

Tutkintonimikkeet
Yhteiskuntatieteiden maisteri
Laajuus
120 op
Kampus
Keskustakampus
Lukuvuosi
2019–2020
Tietoa tästä tutkinto-ohjelmasta