Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta

Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan koulutus

Yliopisto

LuK+FM

Alempi tutkinto-ohjelma

Tutkintonimikkeet
Luonnontieteiden kandidaatti
Laajuus
180 op
Lukuvuosi
2019–2020
Tietoa tästä tutkinto-ohjelmasta

LuK+FM

Ylempi tutkinto-ohjelma

Tutkintonimikkeet
Filosofian maisteri
Laajuus
120 op
Lukuvuosi
2019–2020
Tietoa tästä tutkinto-ohjelmasta

TkK+DI

Alempi tutkinto-ohjelma

Tutkintonimikkeet
Tekniikan kandidaatti
Laajuus
180 op
Kampus
Hervannan kampus
Lukuvuosi
2019–2020
Tietoa tästä tutkinto-ohjelmasta

TkK+DI

Ylempi tutkinto-ohjelma

Tutkintonimikkeet
Diplomi-insinööri
Laajuus
120 op
Kampus
Hervannan kampus
Lukuvuosi
2019–2020
Tietoa tästä tutkinto-ohjelmasta