Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta

Erikoishammaslääkärikoulutus

Yliopisto

Hammaslääketieteellinen diagnostiikka, suun mikrobiologia

Ammatillinen jatkokoulutus

Tutkintonimikkeet
Erikoishammaslääkäri
Laajuus
0 op
Lukuvuosi
2019–2020
Tietoa tästä tutkinto-ohjelmasta

Hammaslääketieteellinen diagnostiikka, suuradiologia

Ammatillinen jatkokoulutus

Tutkintonimikkeet
Erikoishammaslääkäri
Laajuus
0 op
Lukuvuosi
2019–2020
Tietoa tästä tutkinto-ohjelmasta

Kliininen hammashoito, kariologia ja endodontia

Ammatillinen jatkokoulutus

Tutkintonimikkeet
Erikoishammaslääkäri
Laajuus
0 op
Lukuvuosi
2019–2020
Tietoa tästä tutkinto-ohjelmasta

Kliininen hammashoito, lasten hammashoito

Ammatillinen jatkokoulutus

Tutkintonimikkeet
Erikoishammaslääkäri
Laajuus
0 op
Lukuvuosi
2019–2020
Tietoa tästä tutkinto-ohjelmasta

Kliininen hammashoito, parodontologia

Ammatillinen jatkokoulutus

Tutkintonimikkeet
Erikoishammaslääkäri
Laajuus
0 op
Lukuvuosi
2019–2020
Tietoa tästä tutkinto-ohjelmasta

Kliininen hammashoito, protetiikka ja purentafysiologia

Ammatillinen jatkokoulutus

Tutkintonimikkeet
Erikoishammaslääkäri
Laajuus
0 op
Lukuvuosi
2019–2020
Tietoa tästä tutkinto-ohjelmasta

Hampaiston oikomishoito

Ammatillinen jatkokoulutus

Tutkintonimikkeet
Erikoishammaslääkäri
Laajuus
0 op
Lukuvuosi
2019–2020
Tietoa tästä tutkinto-ohjelmasta

Suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkärikoulutus

Ammatillinen jatkokoulutus

Tutkintonimikkeet
Erikoishammaslääkäri
Laajuus
0 op
Lukuvuosi
2019–2020
Tietoa tästä tutkinto-ohjelmasta

Terveydenhuollon erikoishammaslääkärikoulutus

Ammatillinen jatkokoulutus

Tutkintonimikkeet
Erikoishammaslääkäri
Laajuus
0 op
Lukuvuosi
2019–2020
Tietoa tästä tutkinto-ohjelmasta