Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta

Historian maisteriohjelma

Yliopisto

Historia

Ylempi tutkinto-ohjelma

Tutkintonimikkeet
Filosofian maisteri
Laajuus
120 op
Kampus
Keskustakampus
Lukuvuosi
2019–2020
Tietoa tästä tutkinto-ohjelmasta