Tulokset (1)

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tohtoriohjelma (DPII)

Sulje käsikirjan sivu
Yliopisto

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tohtoriohjelma

 

Yhteystiedot:

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Pinni B

Kanslerinrinne 1

33014 Tampereen yliopisto

 

Tohtoriohjelmavastaava: apulaisprofessori Tuomas Harviainen

Opintokoordinaattori: Sari Raudasoja

Opintosihteeri: Heli Jokiaho

 

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tohtoriohjelman suunnitteluryhmä

Puheenjohtaja: apulaisprofessori Tuomas Harviainen

Yliopistonlehtori Sanna Talja

Apulaisprofessori Olli Sotamaa

 

Tohtorikoulutuksen asioita käsitellään myös tiedekunnan koulutuksen ohjausryhmässä

Puheenjohtaja: varadekaani Kati Iltanen

 

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan dekaani

Jyrki Vuorinen

- dekaani mm. nimeää esitarkastajat, päättää väittelyluvista sekä nimeää väitöstilaisuuksien henkilökunnan (kustos, vastaväittäjä, arviointitoimikunta), arvioi lisensiaatintutkimukset, vahvistaa ohjaajavaihdokset, ottaa uudet opiskelijat, allekirjoittaa tutkintotodistukset.

 

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

Tiedekuntaneuvosto kokoontuu keskiviikkoisin klo 13.00 alkaen. Materiaali kokousta varten tulee toimittaa esittelijälle viimeistään viikkoa ennen kokouspäivää.

- tehtäviä mm. väitöskirjojen arviointi, tohtoriohjelman opetussuunnitelman ja -tarjonnan vahvistaminen, valintaperusteiden vahvistaminen, oikaisupyyntöjen käsittely.

Jatkokoulutusasioiden esittelijä tiedekuntaneuvostossa: opintokoordinaattori Sari Raudasoja

Kokousajankohdat:

Kevät 2020

22.1.2020

19.2.2020

25.3.2020

22.4.2020

20.5.2020

10.6.2020

Luotu
17-06-2019
Päivitetty
17-01-2020