Tulokset (1)

Erikoislääkärikoulutus

Yliopisto

Tampereen yliopisto on vetovoimainen ja valtakunnallisesti Suomen toiseksi suurin lääketieteen ammatillisen jatkokoulutuksen tarjoaja. Yliopistolla on koulutusoikeudet kaikkiin asetuksessa määriteltyihin erikoislääkärikoulutuksen 50 erikoisalaan. Erikoislääkärikoulutus on lääketieteen ammatillista jatkokoulutusta, jonka käytännön toteutuksesta vastaavat yliopistot. Koulutuksen ohjausvastuu on sosiaali- ja terveysministeriöllä. Valvira laillistaa valmistuneet erikoislääkärit ja erikoislääkärikoulutusten erikoisalat ja vastuuhenkilöt.

Koulutusala

Vastuuhenkilö

Lokikirja

Akuuttilääketiede
prof. Ari Palomäki
 
Anestesiologia ja tehohoito
prof. Arvi Yli-Hankala
Endokrinologia
dos. Saara Metso
Foniatria
LT Marja Asikainen
 
Fysiatria
dos. Markku Kankaanpää
Gastroenterologia
prof. Katri Kaukinen
Gastroenterologinen kirurgia
dos. Johanna Laukkarinen

 

Geriatria
prof. (ma) Esa Jämsen
 ja geriatrian erikoistumispalvelun arviointi (E-lomake)
Ihotaudit ja allergologia
dos. Teea Salmi
 
Infektiosairaudet
dos. Jaana Syrjänen
 
Kardiologia
prof. Kjell Nikus
Keuhkosairaudet ja allergologia
prof. (ma) Lauri Lehtimäki, prof. Hannu Kankaanranta
 
Kl. Farmakologia ja lääkehoito
-  
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
prof. Mika Kähönen
 
Kliininen hematologia
dos. Marjatta Sinisalo
Kliininen kemia
prof. Terho Lehtimäki
Kliininen mikrobiologia
prof. Olli Silvennoinen
 
Kliininen neurofysiologia
prof. Sari-Leena Himanen
 
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
prof. Markus Rautiainen
Käsikirurgia
prof. Teuvo Tammela
Lastenkirurgia
prof. Teuvo Tammela
Lastenneurologia
dos. Kai Eriksson
 
Lastenpsykiatria
prof. Kaija Puura
Lastentaudit
LT Sauli Palmu, prof. Kalle Kurppa
Liikuntalääketiede
dos. Jari Parkkari
 
Naistentaudit ja synnytykset
tenure track prof. Hannele Laivuori 
Nefrologia
dos. Satu Mäkelä
 
Neurokirurgia
prof. Juhana Frösen
 
Neurologia
prof. Jukka Peltola
Nuorisopsykiatria
prof. Riittakerttu Kaltiala
 
Oikeuslääketiede
dos. Sirkka Goebeler
 
Oikeuspsykiatria
prof. Riittakerttu Kaltiala
 
Ortopedia ja traumatologia
tenure track prof. Ville Mattila
Patologia
prof. Timo Paavonen
 
Perinnöllisyyslääketiede
tenure track prof. Hannele Laivuori
 
Plastiikkakirurgia
dos. Minna Kääriäinen
Psykiatria
prof. Olli Kampman
Radiologia
LT, EL Tommi Kiekara
Reumatologia
dos. Pia Isomäki
Silmätaudit
prof. Hannu Uusitalo
 
Sisätaudit
prof. Katri Kaukinen
Suu- ja leukakirurgia
prof. Markus Rautiainen
 
Sydän- ja rintaelinkirurgia
prof. Jari Laurikka
Syöpätaudit
prof. Arja Jukkola
 
Terveydenhuolto
prof. Seppo Nikkari, dos. Riitta Luoto
Työterveyshuolto
prof. Riitta Sauni
Urologia
prof. Teuvo Tammela
Verisuonikirurgia
prof. Niku Oksala
Yleiskirurgia
prof. Teuvo Tammela
Yleislääketiede
dos. Tuomas Koskela
 
Luotu
17-06-2019
Päivitetty
15-06-2020