skip-to-main-content

Tulokset (1)

Aineenopettajan pedagogiset opinnot tekniikan alalla

Yliopisto

Tekniikan alan tarkentavat ohjeet aineenopettajan pedagogisiin opintoihin

Opettajan pedagogisten opintojen suorittaminen matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutuksessa (1+ -optio)

Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutuksen opintosuunnan opiskelijat saavat suorittaa opettajan pedagogisten opintojen soveltuvuuskokeen heti ensimmäisen opiskeluvuotensa keväällä.

Kun ensimmäisen vuoden opiskelija läpäisee soveltuvuuskokeen, hän saa rajatun opinto-oikeuden opettajan pedagogisiin opintoihin (1+ -optio). Aineenopettajan pedagogiset opinnot muodostuvat kasvatustieteiden perusopinnoista ja pedagogisista aineopinnoista. Opinto-oikeusvuosien aikana opiskelija voi halutessaan suorittaa kasvatustieteiden perusopintoja. Kun opiskelija haluaa käyttää 1+ -optionsa, hänen tulee viimeistään neljännen opiskeluvuotensa keväällä ilmoittautua sitovasti pedagogisiin aineopintoihin (tai jos hän ei ole suorittanut ennalta kasvatustieteiden perusopintoja, niin sitoutua tekemään seuraavan lukuvuoden aikana sekä kasvatustieteiden perusopinnot että pedagogiset aineopinnot yht. 60 op). Ilmoittautumisajan päätyttyä opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään 50 opintopistettä yhdestä tekniikan alan tarjoamasta opetettavasta aineesta. Ohjeellinen pedagogisten opintojen suoritusaika on DI-tutkinnossa neljäntenä opiskeluvuonna.

Opettajan pedagogisten opintojen suorittaminen muussa tekniikan alan opintosuunnassa (toisen vaiheen haku)

Toisen vaiheen haussa aineenopettajan pedagogisiin opintoihin hakevat ne tekniikan alan opiskelijat, joilla ei ole 1+ -optiota ja jotka haluavat suorittaa opettajan pedagogiset opinnot seuraavana lukuvuonna. Hakuvaiheen päätyttyä tulee olla suoritettuna vähintään 50 op opinnot yhdestä tekniikan alan tarjoamasta opetettavasta aineesta.

Opetettavat aineet tekniikan alalla

Kaikkien DI-tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat suorittaa opetettavan aineen opinnot ja saada suorituksistaan erillisen todistuksen. Tekniikan alalla voidaan suorittaa opetettavan aineen opinnot matematiikassa, fysiikassa, kemiassa ja tietotekniikassa. Lisätiedot opinto-oppaassa.

Opetettavista aineista ja pedagogisista opinnoista tulee tehdä erillinen opettaja-HOPS.

Suunnitellessasi opetettavan aineen opintojen suorittamista tekniikan alalla, ota yhteys teknis-luonnontieteellisen tutkinto-ohjelman opintosuunnittelijaan.

Todistuksen anominen opetettavasta aineesta tekniikan alalla

Jos opiskelija on suorittanut opetettavan aineen opinnot ja haluaa niistä todistuksen, mutta ei hae samalla tutkintotodistusta, hänelle voidaan kirjoittaa vastaavuustodistus. Vastaavuustodistuksen kirjoittamisesta peritään valtioneuvoston asetuksessa 1082/2009 määrätty 126 e maksu. Maksu suoritetaan, kun opinnot on suoritettu ja todistusta haetaan. Vastaavuustodistuksen saa kolmessa viikossa, loma-aikoina saattaa olla pidempi odotusaika. Tutkintotodistuksen tekemisen yhteydessä opettajatodistuksesta ei tarvitse maksaa. Ota tarvittaessa yhteys teknis-luonnontieteellisen tutkinto-ohjelman opintosuunnittelijaan.

Kokonaismerkintä aineenopettajan pedagogisista opinnoista

Tehtyäsi aineenopettajan pedagogiset opinnot 60 op, hae niistä kokonaismerkintä ja toimita se teknis-luonnontieteellisen opintosuunnittelijalle.

Luotu
11-06-2019
Päivitetty
17-09-2019