Tulokset (1)

Automaatiotekniikka, Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri - orientaatio

Yliopisto

Tervetuloa opiskelemaan automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmaan Hervannan kampukselle!

 Orientaatioviikon ohjelma

Opintosi alkavat ma 19.8.2019, jolloin alkaa orientaatioviikko. Saavu Festian isoon saliin ma 19.8. klo 9.15 yhteiseen tervetulotilaisuuteen. Tästä päivä jatkuu oman tutkinto-ohjelman tervetulotilaisuuteen, joka alkaa klo 10.15 Konetalon salissa K1703. Tässä tilaisuudessa pääset kuulemaan tarkemmin automaatiotekniikan opinnoista.

Maanantai 19.8.2019

Uusien opiskelijoiden tervetulotilaisuus

Festian iso sali

Rehtori Mari Wallsin ja dekaani Martti Kaurasen ja professori Minna Kellomäen tervetulotoivotukset

klo 9.15 - 10.00: Automaatiotekniikka + K + M + TL + YEB + BIO, Martti Kauranen, Minna Kellomäki

Tutkinto-ohjelmien tervetulotilaisuudet

klo 10.15 - 13                      Automaatiotekniikka                                   K1703

                                            Konetekniikka                                             K1704

                                            Materiaalitekniikka                                      K1702       

Tiistai 20.8.2019

Opiskelu yliopistossa

Festian iso sali

Luennot ovat osa Johdanto-opintoja ja kuuluvat kaikille opiskelijoille pakollisiin perusopintoihin. Luennolla puhutaan opiskelusta yliopistossa, tutustutaan Opiskelijan oppaaseen, käydään läpi mm. opintojaksoille ja tentteihin ilmoittautumista. Luennolle voi ottaa mukaan oman koneen.

klo 10.30 – 11.15                Automaatio + K + M + TL + YEB + BIO

Kemian ja matematiikan infotilaisuus klo 13.15 - 14 Festian isossa salissa

Kemian osuudessa kerrotaan kemian opinnoista: laajoista kemioista (pakollinen biotekniikan, materiaalitekniikan, teknis-luonnontieteellisen sekä ympäristö- ja energiatekniikan opiskelijoille) ja niihin liittyvästä kemian perustaitojen testistä sekä kemian perusteista, joka on suositeltava opintojakso niille, jotka ovat lukeneet lukiossa vain yhden kurssin kemiaa.

Matematiikan osuudessa kerrotaan matematiikan 1. vuoden opintojen kahdesta vaihtoehdosta: Matematiikka 1-4 kurssit (teknis-luonnontieteellisen opiskelijoille, muilla on mahdollisuus valita tämä vaihtoehto) ja Insinöörimatematiikka 1-4 kurssit (muut opintosuunnat). Lisäksi kerrotaan matematiikan perustaitojen testistä.

Keskiviikko 21.8.2019

Tuutoreiden kanssa osallistutaan messuille sekä kielikeskuksen infopäivään, tutustutaan kampukseen ja kierretään katsomassa, missä infoissa esitellyt palvelut sijaitsevat.

Kampuksen palvelut salissa + messuilla

Festian iso sali + saliaula

Seuraavat yliopiston palvelut esittäytyvät lyhyillä (5 min) puheenvuoroilla salissa: ylioppilaskunta, liikuntapalvelut, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, Kela, FabLab, kirjasto ja kielikeskus.

klo 11.45 – 12.45                Automaatio + K + M + TL + YEB + BIO

Messut klo 10 – 14 Päärakennuksen 2. kerroksessa

Osa opiskelijoiden palveluista on esillä messuilla: Opiskelijan Tampere, Y-kampus, ruokalat, YTHS,  TOAS, seurakunta/yliopistopastori, TKL.

Kielten opiskelun infopäivä klo 10 – 14 Päärakennuksen 1. kerroksessa

Torstai 22.8.2019

IT-palvelut opiskelijoille

Festian iso sali

Luennot ovat osa johdanto-opintoja ja kuuluvat kaikille opiskelijoille pakollisiin perusopintoihin. Luennoilla käydään läpi IT-palveluiden lisäksi mm. tietojärjestelmien ja intra-tunnuksien käyttöön ja tietoturvaan liittyviä asioita. Tietoa on tarjolla myös tietokoneluokkien ja tenttiluokkien toiminnasta, tulostusmahdollisuuksista ja kulkuoikeuksista.

klo 9.15 - 10                        AU + K + M + TL + YEB + BIO

Luentoja ennen tai niiden jälkeen tutorryhmien kanssa mm. tutustutaan tietokoneluokkiin ja liitytään sähköpostilistoille.

Tuutorit apuna opintojen aloituksessa

Orientaatioviikolla sinua on auttamassa tutustumisessa ja opintojen aloituksessa omat tuutorit. (Tässä on mahdollisuus esitellä oman tutkinto-ohjelman tuutoreita/tuutorointia enemmänkin ja kertoa esim. ensimmäisestä tapaamisesta tuutoreiden kanssa. Yleiset periaatteet tuutoroinnista on jo kerrottu muualla).

Opintojen suunnittelu

Opintojen alkuvaiheessa saat apua opintojen suunnitteluun mallilukujärjestyksistä. (Tässä voi kertoa tarvittaessa enemmän tutkinto-ohjelman opinnoista ja ohjeistaa myös maisterivaiheen aloittajia opinnoissaan).

Kiltasi toivottaa sinut myös tervetulleeksi

Jokainen opiskelija kuuluu oman ammattialansa mukaiseen järjestöön. Sinun kiltasi on Autek. He ovat tehneet sinua varten omat Autekin fuksisivut

Yhteystiedot

Opintoneuvoja Joni Tepsa aut.opiskelu.tau@tuni.fi

Opintosuunnittelija Heidi Ojanperä heidi.ojanpera@tuni.fi

Luotu
06-06-2019
Päivitetty
27-06-2019