skip-to-main-content

Tulokset (1)

Ajanhallinta

Yliopisto

Ajanhallinta ja aloitteellisuus

Ajankäytön hallinta ja oman toiminnan suunnittelu on yksi tärkeimpiä opiskelutaitoja! Järkevä ja tehokas ajankäyttö auttaa opintojen etenemistä sekä lisää hyvinvointia.

Opintojen suunnittelu on olennaista, jotta opintosi etenevät joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti. On hyvä laatia suunnitelma sekä koko tutkinnon ajaksi että lukuvuoden ja periodin kattavat suunnitelmat.  Suunnittelun välineinä voit käyttää opinto-oppaita ja HOPS-työkalua. Apua suunnitteluun saat oman tiedekunnan ohjauspalveluista (tiedekunnan opintosuunnittelijat/opintokoordinaattorit/opintoneuvojat/opintosihteerit) tai opinto-ohjaajalta. Opintojen suunnittelussa ja lukujärjestyksen tekemisessä auttaa tieto, että opiskelijan vuosittaiseksi suoritustavoitteeksi on määritetty 60 opintopistettä, mikä mahdollistaa valmistumisen viidessä vuodessa. Yksi opintopiste vastaa opiskelijan noin 27 tunnin työmäärää.

Ajankäytön suunnittelusta löydät lisätietoja esimerkiksi seuraavilta verkkosivustoilta:

Verkko-tutorin avulla voit löytää tehokkuutta ajankäyttöön! Aloita asettamalla tavoitteet itsellesi ja laadi sen jälkeen viikkoaikataulu, jota noudattamalla saavutat opiskelutavoitteesi.

Lue lisää ajanhallinnasta Nyytin verkkosivuilta.

Ajanhallinnan taitoihin ja aikaansaamisen edistämiseksi liittyen löytyy moduuleittain etenevä englanninkielinen työkirja, jossa voi ensin tutustua tarkemmin vitkutteluun ilmiönä, sen ilmenemiseen omalla kohdallaan ja käytännön keinoihin aikaansaamisensa edistämiseksi.

Jumissa opinnoissa tai opinnäytetyössä?

Kandidaatintutkielma, pro gradu- tutkielma tai diplomityö vaativat pitkäjänteistä työtä ja pitkä prosessi voi toisinaan olla muutakin kuin pelkkää ruusuilla tanssimista. Katso sivut kandidaatin tutkielman, Pro gradu- tutkielman ja diplomityön ohjeista.  

 

Luotu
27-02-2019
Päivitetty
11-09-2019