Tulokset (1)

Ajanhallinta

Sulje käsikirjan sivu
Yliopisto

Ajanhallinta ja aloitteellisuus

Ajankäytön hallinta ja oman toiminnan suunnittelu on yksi tärkeimpiä opiskelutaitoja! Järkevä ja tehokas ajankäyttö auttaa opintojen etenemistä sekä lisää hyvinvointia.

Opintojen suunnittelu on olennaista, jotta opintosi etenevät joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti. On hyvä laatia suunnitelma sekä koko tutkinnon ajaksi että lukuvuoden ja periodin kattavat suunnitelmat.  Suunnittelun välineinä voit käyttää opinto-oppaita ja HOPS-työkalua. Apua suunnitteluun saat oman tiedekunnan ohjauspalveluista (tiedekunnan opintosuunnittelijat/opintokoordinaattorit/opintoneuvojat/opintosihteerit) tai opinto-ohjaajalta. Opintojen suunnittelussa ja lukujärjestyksen tekemisessä auttaa tieto, että opiskelijan vuosittaiseksi suoritustavoitteeksi on määritetty 60 opintopistettä, mikä mahdollistaa valmistumisen viidessä vuodessa. Yksi opintopiste vastaa opiskelijan noin 27 tunnin työmäärää.

Ajankäytön suunnittelusta löydät lisätietoja esimerkiksi seuraavilta verkkosivustoilta:

Lue lisää ajanhallinnasta Nyytin verkkosivuilta.

Ajanhallinnan taitoihin ja aikaansaamisen edistämiseksi liittyen löytyy moduuleittain etenevä englanninkielinen työkirja, jossa voi ensin tutustua tarkemmin vitkutteluun ilmiönä, sen ilmenemiseen omalla kohdallaan ja käytännön keinoihin aikaansaamisensa edistämiseksi.

Psykologi Satu Pihlajan teos ”Aikaansaamisen taika” esittelee ajattelutapoja ja tekniikoita, joilla voit parantaa aikaansaamista. Aikaansaamisen taidot tehostavat ajankäyttöä, synnyttävät mielihyvää ja energiaa!

Jumissa opinnoissa tai opinnäytetyössä?

Kandidaatintutkielma, pro gradu- tutkielma tai diplomityö vaativat pitkäjänteistä työtä ja pitkä prosessi voi toisinaan olla muutakin kuin pelkkää ruusuilla tanssimista. Katso sivut kandidaatin tutkielman, Pro gradu- tutkielman ja diplomityön ohjeista. 

Jos kaipaat tukea opiskelutaitojen kehittämiseen, ota yhteyttä opintopsykologiin.

 

Luotu
27-02-2019
Päivitetty
20-03-2020