Tulokset (1)

Ristiinopiskelu

Yliopisto ja TAMK

Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun muodostamassa korkeakouluyhteisössä läsnä olevana tutkinto-opiskelijana voit hankkia lisää osaamista myös toisesta korkeakoulusta. Lisäksi yliopisto-opiskelijana voit ristiinopiskelupalvelun kautta hakeutua opiskelemaan toiselle kampukselle. Ristiinopiskelupalvelun ohjeistukset koskevat myös TAMKin ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijoita.

Voit hakeutua Tampereen ammattikorkeakoulun, Hervannan kampuksen tai keskustakampuksen ja Kaupin kampuksen opintoihin koko lukuvuoden ajan. Mikäli olet jo aiemmin hakeutunut ristiinopiskelijaksi ja haluat hakeutua vielä muihin opintoihin, kirjaudu ja valitse lisää opintoja. Lukuvuoden 2019-2020 osalta ristiinopiskeluopintoihin voi hakeutua 1.8.2019 alkaen.

Ristiinopiskelupalvelun kautta saamasi opiskeluoikeus oikeuttaa sinua opiskelemaan vain palvelussa valitsemiasi opintoja. Opinto-oikeus myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan, kuitenkin niin, että päättyneen lukuvuoden kesäopintoja on mahdollista suorittaa 31.8. saakka. Mikäli et suorita opintoja ennen em. ajankohtaa ja haluat edelleen suorittaa opinnot, tulee opiskeluoikeutta hakea uudelleen seuraavaksi lukuvuodeksi.

Ennen opintoihin hakeutumista, varmista opintojen soveltuvuus omaan tutkintoosi tiedekunnan tai koulutusyksikön ohjeistuksesta. Tämän jälkeen opintoihin hakeudutaan ristiinopiskelupalvelun kautta.

Huom! Sinun ei tarvitse hakeutua opintoihin ristiinopiskelupalvelun kautta 

  • kotikorkeakoulun tai kotikampuksen omiin opintojaksoihin
  • mikäli sinulla on jo oman tutkintosi myötä opiskeluoikeus opintoihin
Ristiinopiskelupalvelu

Yliopisto

Opintojen suunnittelu

Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijana voit usein valita tutkintoosi valinnaisia opintoja varsin vapaasti. Ristiinopiskeluopinnot lisäävät mahdollisuuksiasi valita tutkintoosi monipuolisia valinnaisia opintoja.

Huom! Ennen kuin hakeudut ristiinopiskeluopintoihin, tarkista oman tiedekuntasi ohjeistus opintojen suunnittelusta ja valinnaisten opintojen sisällöstä. Voit tutustua opintotarjontaan ristiinopiskelupalvelussa. Palvelun kautta myös haet opiskeluoikeutta haluamiisi Tampereen ammattikorkeakoulun ja/tai toisen kampuksen opintoihin.

Huomaathan, että muiden kuin tekniikan alan opiskelijoiden on hakeuduttava Hervannan kampuksen opintoihin ristiinopiskelupalvelun kautta ja päinvastoin.

Kampuskohtaiset tarkennukset:

  •     Tekniikan alan opiskelijat suunnittelevat opinnot HOPSissa.

Hakeutuminen

Jotta voit suorittaa opintoja Tampereen ammattikorkeakoulussa tai esim. tekniikan alan (Hervannan kampuksen) opiskelijana muun alan yliopisto-opintoja, tarvitset opiskeluoikeuden kyseisille opintojaksoille.  Hae opiskeluoikeutta riittävän ajoissa, että ehdit ja ilmoittautua opetukseen kunkin korkeakoulun aikataulujen mukaisesti. Hakeutuminen tapahtuu ristiinopiskelupalvelussa, jossa voit poimia haluamiasi opintoja opintokoriisi ja vahvistaa opiskeluoikeuden hakemisen. On tärkeää, että vahvistamisen jälkeen noudatat saamiasi toisen korkeakoulun ohjeita. Kirjaudu ristiinopiskelupalveluun TUNI-tunnuksillasi.

Kampuskohtaiset tarkennukset:

  • Hervannan kampuksen opintojakson toteutusten tiedot löydät opinto-oppaan toteutuskerta-linkistä.
  • Keskustakampuksen ja Kaupin kampuksen opintojaksojen toteutusten tiedot löydät Opiskelijan oppaasta löytyvistä opetussuunnitelmista kunkin opintojakson Suoritustavat -välilehdeltä.

Mikäli olet saanut opiskeluoikeuden toisen korkeakoulun tai kampuksen opintojaksoille jo oman tutkinto-ohjelmasi kautta, sinun ei tarvitse hakeutua kyseisiin opintoihin ristiinopiskelupalvelussa. Tämä ohje koskee esimerkiksi bioteknologian ja biotekniikan tutkinto-ohjelmassa sekä Human-Technology Interaction -maisteriohjelman opintosuunnakseen valinneita tai ko. ohjelmassa opiskelevia. Jos olet epävarma oman tutkinto-ohjelmasi myötä syntyvistä opiskeluoikeuksista muihin korkeakouluihin, varmista asia omasta tiedekunnastasi.

Opintoihin ilmoittautuminen ja tieto ilmoittautumisen hyväksynnästä (kohdekorkeakoulussa)

Ohje Tampereen ammattikorkeakoulun opintoihin

Käyttäjätunnuksen aktivointi

Voidaksesi ilmoittautua opetukseen ja suorittaa opintoja tulee sinun ottaa käyttöön henkilökohtainen TAMKin käyttäjätunnus. Saat sähköpostitse ohjeet käyttäjätunnuksen aktivointiin.

Opintojakson toteutukseen ilmoittautuminen ja tieto ilmoittautumisen hyväksynnästä

TAMKilta saamasi käyttäjätunnuksen käyttöönoton jälkeen sinulla on mahdollisuus ilmoittautua opintoihin. TAMKin opintojaksojen toteutuksiin ilmoittaudutaan sähköisesti opiskelijan työpöydän PAKIN kautta (https://pakki.oma.tamk.fi -> HOPS -> Ilmoittautumiset-välilehti). Huomaathan ilmoittautuessasi, että opintojaksolla voi olla useita toteutuskertoja. Ristiinopiskeluun on laitettu tarjolle opintojakson tietty toteutus (oma toteutusnumero). Tarkista vielä opintojakson toteutussuunnitelmasta opintojakson toteutuksen ajankohta, esitietovaatimukset sekä opetuksen järjestämiseen liittyvät muut asiat.

Muista ilmoittautua opintoihin hyvissä ajoin periodin ilmoittautumisaikana. Ilmoittautumisajat TAMKin 1. - 4. periodilla (lukuvuosi 2019 - 2020) löydät opiskelijan oppaasta.

Tarkista vielä ennen opintojen aloittamista PAKISTA, onko sinut hyväksytty ristiinopiskelun opintojakson toteutukselle. Kaikki eivät välttämättä mahdu toteutukselle - opiskelijat valitaan TAMKin tutkinnon ja koulutuksen etusijaperiaatteella, myös osallistujamäärä voi olla rajattu. Etusijalla ovat TAMKin oman koulutuksen opiskelijat, toissijaisina ovat ristiinopiskelupalvelun kautta tulevat Tampereen yliopiston opiskelijat, ellei muuta ole sovittu.

Tarkemmat tiedot opintojen ajankohdista ja tilatiedoista löydät Lukkarikoneesta, https://lukkarit.tamk.fi/. Voit syöttää opintojaksototeutuksen tunnuksen (esim. 5T00BJ53-3002) Lukkarikoneen hakusanakenttään.

Jos et ilmoittautumisesta huolimatta aio suorittaa opintoja, peruuta ilmoittautumisesi.

Opintojen suorittaminen TAMKissa

Osallistu opetukseen totetutussuunnitelmaan kirjattujen ohjeiden ja vastuuopettajan antamien ohjeiden mukaisesti.

TAMKissa opiskelija antaa opintojaksopalautteen opintojakson toteutuksesta tai sen osasta. Palautteen kerää ja käsittelee opintojakson toteutuksen vastuuopettaja. Palautetta käytetään opintojaksojen kehittämiseen.

Opettaja arvioi opinnot ja merkitsee arvosanan TAMKin opintorekisteriin, jonka näet PAKIN kautta.

Opintojen suorittamisen jälkeen

Opintosuorituksesi siirtyy automaattisesti TAMKista oman korkeakoulusi opintorekisteriin. Tarkistathan opintorekisterisi.

Opintojen hyväksyntä ja sisällyttäminen tutkintoosi arvioidaan omassa kotikorkeakoulussasi.

Ohje Tampereen yliopiston toisen kampuksen opintoihin

Ilmoittautuminen

Saatuasi opiskeluoikeuden yliopiston sisällä toisen kampuksen opintoihin, ilmoittaudu opetukseen ohjeiden mukaisesti. Kirjaudu TUNI-tunnuksellasi POPiin tai NettiOpsuun. NettiOpsun ilmoittautumislinkki löytyy opetussuunnitelmasta kunkin opintojakson suoritustapatiedoista.

Huomioi, että opintoihin ilmoittautumisen aikataulut ovat erilaisia eri korkeakouluissa. Noudata aikatauluja ja ilmoittaudu ajoissa.

Opintojen suorittaminen

Mikäli ilmoittautumisesi opintoihin hyväksytään, voit suorittaa opintojaksot opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Jos et ilmoittautumisesta huolimatta aio suorittaa opintoja, ilmoita asiasta vastuuopettajalle. Tekniikan alan/ Hervannan kampuksen opintoihin ilmoittautumisen voi perua POPissa Omat opinnot-kohdassa.

Muista seurata sähköpostia, saat sitä kautta tärkeitä tietoja koskien opintojen suorittamista!

Kampuskohtaiset tarkennukset:

  • Mikäli joudut kulkemaan Hervannan kampuksella iltaisin ovien sulkemisen jälkeen tai käytät kulkuoikeuksia vaativia tiloja esim. sähköisen näytön tiloja (EXAM), tarvitset Hervannan kampuksen kulkukortin. Kortin saat kampuksen talojen infopisteistä. Infopisteet sijaitsevat pääsisäänkäyntien läheisyydessä.

Opintojen suorittamisen jälkeen

Kun olet suorittanut opintoja toisessa korkeakoulussa tai eri kampuksella, suoritustieto siirtyy automaattisesti opintosuoritusotteellesi. Tarkista opintorekisteristäsi, että ristiinopiskelun kautta suorittamasi opinnot on kirjattu opintosuorituksiin. Tämän jälkeen sinun on vielä omassa tiedekunnassasi huolehdittava opintojen hyväksilukemisesta tutkintoosi. Lisätietoja hyväksilukemisesta löydät opiskelukäytäntöjä koskevista ohjeista sekä omasta tiedekunnastasi.

Kampuskohtaiset tarkennukset:

  • Hervannan kampuksen yliopisto-opinnoissa on käytössä kurssipalautejärjestelmä Kaiku. Suorituksen arvioinnin saamiseksi on annettava palautetta opintojaksosta. Kaiku-palautetta pääset antamaan POPissa Omat opinnot –kohdassa.

Lisätietoja:

 

Luotu
26-02-2019
Päivitetty
13-09-2019