Tulokset (1)

Harjoittelu osana opintoja

Yliopisto ja TAMK

Yliopisto

Harjoittelu on tärkeä osa yliopisto-opiskelijan opintoja. Harjoittelussa pääset kytkemään opintojen aikana hankkimiasi tietoja ja taitoja käytännön toimiin ja kartutat kokemusta erilaisista työtehtävistä, työelämän käytännöistä ja työelämätaitojen merkityksestä.

Samalla tuntemuksesi työnantajista ja mahdollisista tehtävänkuvista, samoin kuin myös omista vahvuuksistasi ja kiinnostuksen kohteistasi laajenee. Harjoittelu voi antaa näkökulmaa myös opintoihin ja niiden suunnitteluun.

Harjoittelun toteuttamisen tavat ja harjoittelun sijoittuminen opintoihin vaihtelevat tutkinto-ohjelmittain, eikä harjoittelu ole kaikille pakollista, joten muistathan tarkistaa harjoittelun käytännöt omasta tiedekunnastasi. Myös harjoittelun suositeltu ajankohta opintojen aikana vaihtelee. Tutkinto-ohjelmastasi saat tietoa, miten juuri sinun tiedekunnassasi ja tutkinto-ohjelmassasi harjoitteluasiat hoidetaan.

Tutustu oman tutkinto-ohjelmasi harjoittelun käytäntöihin!

Osaan harjoitteluista on mahdollista saada yliopiston harjoittelutukea

Tiedekuntasi ja tutkinto-ohjelmasi käytäntöjen mukaisesti harjoitteluun voi olla mahdollista hakea yliopiston tiedekunnille myöntämää harjoittelutukea. Tarkista aina oman tutkinto-ohjelmasi käytännöt ja harjoittelutuen haun aikataulut omasta tiedekunnastasi tai tutkinto-ohjelmastasi!

Harjoittelu ulkomailla?

Harjoittelua voi suorittaa myös ulkomailla. Muista silloinkin tarkistaa oman tutkinto-ohjelmasi käytännöt ulkomaan harjoittelun osalta.

Yleisiä ohjeita ulkomaan harjoittelusta löytyy opiskelijan käsikirjasta:

Harjoitteluun valmistautuminen

Harjoittelupaikkaa miettiessäsi kannattaa pohtia omia tavoitteitasi harjoittelulle ja sen annille. Ota lähtökohdaksi, että hankit itseäsi kiinnostavan harjoittelupaikan.

Harjoittelupaikkaa miettiessäsi voit pohtia mm.

 • millaisia tietoja ja taitoja sinulla jo on, mitä niistä haluat päästä hyödyntämään harjoittelussasi
 • millaisessa ympäristössä ja työnantajalla haluat päästä työskentelemään
 • millaiset työtehtävät koet itsesi kannalta mielekkäiksi, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä, minkälaisten asioiden eteen haluaisit työskennellä?
 • mitä osaamista ja taitoja haluat erityisesti kehittää, onko jotain tehtäväalueita, joihin haluaisit tutustua tarkemmin (esim. viestintä, tutkimusten ja selvitysten teko, hallintotehtävät, asiakkaiden kohtaaminen...).

Tutustu myös tutkinto-ohjelmasi opetussuunnitelmasta löytyviin harjoittelun osaamistavoitteisiin ja tutkinto-ohjelmasi ohjeisiin.

Ennen harjoittelun alkamista voit laatia itsellesi harjoittelusuunnitelman, johon voit kirjata esimerkiksi mitä odotat tulevalta harjoittelulta ja mitä pyrit sen aikana saavuttamaan. Voit palata suunnitelmaasi harjoittelun aikana esimerkiksi työpaikalla nimetyn ohjaajasi kanssa. Omien tavoitteiden pohtiminen ennen harjoittelua tukee myös harjoitteluraportin laatimista harjoittelun jälkeen.

Harjoittelijoita toimii monenlaisissa tehtävissä ja työnantajilla

Myös harjoittelupaikan hakeminen on osa harjoitteluprosessia. Oman osaamisen ja omien tavoitteiden pohtiminen ja niistä viestimiseen harjaantuminen tuo valmiuksia myös valmistumisen jälkeiseen työnhakuun. Harjoitteluvaiheessa aloitettu mahdollisten työtehtävien ja työnantajien hahmottelu auttaa omien mahdollisuuksien kartoittamisessa myös opintojen jälkeen. Tarkastele eri vaihtoehtoja uteliaasti ja rohkeasti - mahdollisuudet ovat yleensä huomattavasti laajemmat, kuin mitä ensi alkuun uskaltaa ajatellakaan!

Harjoittelupaikka voi löytyä yksityisestä yrityksestä, kunnasta, valtiolta tai järjestöstä, Suomesta tai ulkomailta. Voit myös miettiä tarkemmin, minkälaisissa tehtävissä omat tavoitteesi ja haaveesi ja osaamisesi kohtaavat. Harjoittelijoita toimii monenlaisissa tehtävissä, joita voivat olla esimerkiksi:

 • tutkimuksen tai selvityksen teko
 • asiakkaiden kohtaaminen
 • asiakas- tai käyttäjäkyselyn toteutus
 • tiedon haku, analysointi ja raportointi
 • kirjallisen materiaalin tuottaminen, toimittaminen ja oikoluku
 • tiedottaminen ja viestintä
 • verkkosivujen sisällön tuottaminen
 • tilaisuuksien ja tapahtumien suunnittelu
 • koulutusten suunnittelu tai materiaalin tuottaminen
 • kouluttaminen
 • projekteihin osallistuminen
 • kansainvälisten yhteyksien hoitaminen
 • tai joku muu...

Kannattaa huomata, että näitä kaikkia tehtäviä löytyy myös erilaisilta työnantajilta - niin valtion virastoista, kunnilta, yhdistyksistä ja järjestöistä kuin yksityisistä yrityksistä.

Kerro osaamisestasi

Harjoittelupaikkaa hakiessa, niin kuin muussakin työnhaussa, työnantajaa kiinnostaa myös hakijan osaaminen. Harjoittelu on usein ensimmäinen opiskeltuun alaan liittyvä työkokemus, ja hakuvaiheessa kannattaakin ajatella laajasti niitä kokemuksia elämän eri alueilla, joissa on jo syntynyt monenlaisia valmiuksia.

Opintojen sekä mm. vapaa-ajan kiinnostusten ja harrastusten, kesätöiden ja järjestö- ja vapaaehtoistöiden tuomia osaamisia on hyvä pohtia avoimin mielin ja peilata niitä harjoittelupaikan tehtävänkuvaan - Voisiko näistä kokemuksista syntynyttä osaamista hyödyntää myös harjoittelussa?

Kannattaa myös pitää mielessä, että harjoitteluun mennään oppimaan, joten koko tehtävää ei ole tarvettakaan hallita vielä hakuvaiheessa. Harjoitteluun kuuluu myös ohjaus, ja harjoittelulle nimetäänkin ohjaaja myös työnantajan puolelta.

Työnantajaa usein kiinnostaa myös se, miksi hakija haluaa hakea juuri heille. Pohdinta siitä, miten harjoittelu linkittyy omiin opintoihin ja tulevaisuuden suunnitelmiin, auttaa myös motivaation kertomisessa työnantajalle.

Lisää tukea ja materiaalia harjoittelupaikan hakuun löydät sekä opiskelijan käsikirjan Työnhakutaidot-sivulta että yliopistojen ura- ja työelämäpalveluiden ylläpitämiltä valtakunnallisilta Aarresaari-sivuilta.

 

 

Luotu
21-02-2019
Päivitetty
04-02-2020