Tulokset (1)

Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Yliopisto ja TAMK

Yliopisto

Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2020 - 2021 avautuu 11.5.2020 ja päättyy 3.9.2020. Huomaathan, että lukuvuosi-ilmoittautumisessa on käyttökatko 18.6.-19.7.2020 uuden opintotietojärjestelmä Sisun käyttöönoton vuoksi. Mikäli haluat suorittaa opintoja jo lukuvuoden 2020 - 2021 ensimmäisellä periodilla, tulee lukuvuosi-ilmoittautuminen hoitaa ennen opintojaksoille ilmoittautumista. Ilmoittautuminen ensimmäisen periodin opintojaksoille päättyy 19.8.2020.

Ilmoittautumisaika kevätlukukaudelle on 16.11.2020 - 5.1.2021, jolloin voit tarvittaessa muuttaa aiemmin kevätlukukaudelle tekemääsi ilmoittautumista.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen tehdään OILI-palvelussa. Palveluun kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksella. Valitse kirjautuessa vaihtoehto Tampereen korkeakoulut/Tampere Universities. Pääset OILI-palveluun myös opiskelijan työpöydältä tai POPista (tekniikan alan opiskelijat). Voit tarvittaessa aktivoida käyttäjätunnuksesi osoitteessa https://salasana.tuni.fi.

Mikäli olet vastaanottanut opiskelupaikan vuonna 2019 ja tuolloin ilmoittautunut poissaolevaksi, huomaathan ilmoittautua OILI-palvelussa jatkavana opiskelijana.

Kaikissa ilmoittautumista koskevissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä opintotoimistoon.

 

Tutkinto-opiskelijat

Ilmoittautuminen läsnäolevaksi

Tutkinto-opiskelijan on vuosittain ilmoittauduttava joko läsnä- tai poissaolevaksi säilyttääkseen opiskeluoikeutensa. Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut määräaikaan mennessä, menettää opiskeluoikeutensa. Lukuvuosi-ilmoittautuminen tulee tehdä sekä syys- että kevätlukukaudelle viimeistään 3.9.2020. Mikäli ilmoittautuminen on laiminlyöty ja opiskelija haluaa vielä jatkaa opintojaan, tulee hakea opiskeluoikeuden palautusta.

Mikäli aiot suorittaa opintoja, ilmoittaudu OILI-palvelussa läsnäolevaksi. Vain läsnäoleva opiskelija voi osallistua opetukseen, suorittaa tenttejä ja valmistua. Läsnäolevaksi ilmoittautuminen edellyttää perustutkinto-opiskelijoilta Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksamista. Jatko-opiskelijoille maksu on vapaaehtoinen.

Kevätlukukauden ilmoittautumistietoja voi muuttaa poissaolevasta läsnäolevaksi kevätlukukauden ilmoittautumisaikana. Mikäli haluat muuttaa aiemmin tekemäsi kevätlukukauden läsnäoloilmoittautumisen poissaoloksi, ota yhteyttä opintotoimistoon 5.1.2021 mennessä. Poissaolon voi muuttaa läsnäoloksi myös kesken kevätlukukauden ottamalla yhteyttä opintotoimistoon.

Ilmoittautuminen poissaolevaksi

Myös poissaolevaksi ilmoittaudutaan OILI-palvelussa. Poissaolevaksi ilmoittautuessa ylioppilaskunnan jäsenmaksua ei makseta. Mikäli poissaolo johtuu lakisääteisestä syystä, tulee siitä toimittaa todistus opintotoimistoon.

Uusi opiskelija voi ensimmäisenä vuonna ilmoittautua poissa olevaksi vain lakisääteisen syyn perusteella (vapaaehtoinen asepalvelus tai asevelvollisuuden suorittaminen, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa tai opiskelun estävä vamma tai sairaus).

1.8.2015 ja sen jälkeen opiskelupaikan vastaanottanut saa ilmoittautua poissaolevaksi opintojen aikana ilman, että tutkinnon suorittamisaika kuluu:

  • Ilman lakisääteistä syytä vain 1 lukuvuodeksi (2 lukukautta)
  • Lakisääteisistä syistä rajoittamattomaksi ajaksi (asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain, tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukainen palvelu, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa). Mikäli poissaolosi johtuu näistä syistä, esitä opintotoimistossa todistus poissaolon syystä (esim. palveluksen aloittamismääräys, sotilaspassi, Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta), jolloin poissaoloa ei vähennetä tutkinnon suorittamisajasta.

Opiskelupaikan ennen 1.8.2015 vastaanottanut voi ilmoittautua poissaolevaksi opintojen aikana ilman, että tutkinnon suorittamisaika kuluu:

  • Ilman lakisääteistä syytä 2 lukuvuodeksi (4 lukukaudeksi)
  • Lakisääteisistä syistä rajoittamattomaksi ajaksi (asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain, tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukainen palvelu, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa). Mikäli poissaolosi johtuu näistä syistä, esitä opintotoimistossa todistus poissaolon syystä (esim. palveluksen aloittamismääräys, sotilaspassi, Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta), jolloin poissaoloa ei vähennetä tutkinnon suorittamisajasta.

 

Muut kuin tutkinto-opiskelijat

Alumniopiskelijat, vie­railevat opiskelijat, erillisiä opettajan pedagogisia opintoja suorittavat tai erikoistumiskoulutukseen valitut (erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin koulutus, yleislääketieteen erityiskoulutus, erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmat) on opiskeluoikeuden alkaessa kirjattu opiskelijoiksi koko opiskeluoikeutensa voimassaoloajaksi tai toistaiseksi, eikä lukuvuosittaista ilmoittautumista tämän jälkeen vaadita.

Avoimia yliopisto-opintoja suorittavat ilmoittautuvat saamiensa ohjeiden ja aikataulun mukaisesti.

Muut kuin tutkinto-opiskelijat eivät voi olla ylioppilaskunnan jäseniä.

Luotu
21-02-2019
Päivitetty
30-06-2020