skip-to-main-content

Tulokset (1)

Opiskelun lomakkeet

Yliopisto ja TAMK

Yliopisto

Alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot

Opintojen suunnitteluun, opinnäytteisiin ja valmistumiseen liittyvät lomakkeet

Yhteiset

- ylläolevaa lomaketta käytetään, kun opinnäytteen tekeminen aloitetaan. Tässä vaiheessa voidaan nimetä ohjaajien lisäksi tarkastajat.

- Ylläolevaa lomaketta käytetään vain jos opinnäytteelle ei ole nimetty kahta tarkastajaa työn alkuvaiheessa.

Tekniikan alat

DI/A vastavalmistuneen kyselyyn vastataan HOPSin kautta

Muut kuin tekniikan alat

 

Harjoitteluun liittyvät lomakkeet

Tekniikan alat

katso lisätietoa harjoitteluohjeista

Muut kuin tekniikan alat

 

Jatkotutkintojen lomakkeet

Yhteiset

Tekniikan alat

Hakemukset toimitetaan liitteineen tiedekunnan kansliaan.

Tohtoriohjelmakohtaiset lomakkeet ovat tohtoriohjelmien omilla sivuilla

Muut kuin tekniikan alat

 

Muut lomakkeet

Yhteiset

Tekniikan alat

Hakemus toimitetaan tiedekunnan suunnittelijalle.

Hakemus toimitetaan kielikeskuksen johtajalle puoltoa varten.

Hakemus toimitetaan tiedekunnan opintosuunnittelijalle.

Hakemus palautetaan henkilökohtaisesti esteettömyysyhdyshenkilölle.

JOO-hakulomake vierailuopintoja varten niihin yliopistoihin, jotka eivät ole mukana sähköisessä järjestelmässä (pdf). Täyttöohjeet ja lisätietoja löytyy JOOPAS-sivustolta. Paperihakemus palautetaan Hervannan opintotoimistoon.

Hakemus palautetaan tiedekunnan opintosuunnittelijalle.

Muut kuin tekniikan alat

 

 

Luotu
21-02-2019
Päivitetty
04-11-2019