Tulokset (1)

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan (SOC) tohtoriohjelmat

Sulje käsikirjan sivu
Yliopisto

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan (SOC) tohtoriohjelmat 

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta tarjoaa humanistisella, lääketieteen, psykologian, terveystieteiden ja yhteiskuntatieteiden koulutusaloilla tohtorikoulutusta kahdeksassa eri tohtoriohjelmassa.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tohtoriohjelmat ja niissä suoritettavat tutkinnot ja oppialat:

TOHTORIOHJELMAT JA TUTKINNOT

OPPIALA/PÄÄAINE/VÄITTELYALA/TUTKIMUSALA

Filosofian tohtoriohjelma (FT, FL)

Humanistinen koulutusala/ Humanistiset alat (OKM ohjausala)

Filosofia

 

Historian tohtoriohjelma (FT, FL)

Humanistinen koulutusala/ Humanistiset alat (OKM ohjausala)

Historia

 

Kansainvälinen epidemiologian ja kansanterveyden tohtoriohjelma (FT, TtT, TtL)

Terveystieteiden koulutusala/

Terveys- ja hyvinvointialat (OKM ohjausala)

 

Lääketieteen koulutusala/ Lääketieteet (OKM ohjausala) (LT)

 

Lääketieteen tohtoriohjelma (LT, FT)

Lääketieteen koulutusala/ Lääketieteet (OKM ohjausala) (LT)

 

Terveystieteiden tohtoriohjelma (TtT, TtL, FT)

Terveystieteiden koulutusala/

Terveys- ja hyvinvointialat (OKM ohjausala)

Biostatistiikka

Epidemiologia

Gerontologia

Global Health and Development

Hoitotiede (ei LT tutkintoa)

Kansanterveystiede

Sosiaalipsykiatria

Sosiaali- ja terveyspolitiikka

Terveydenhuollon johtaminen

Terveydenhuoltotutkimus

Terveystaloustiede

Terveyssosiologia

Työterveys

Kirjallisuustieteen tohtoriohjelma

Humanistinen koulutusala/ Humanistiset alat (OKM ohjausala)

Yleinen kirjallisuustiede

Suomen kirjallisuus

Psykologian ja logopedian tohtoriohjelma

Psykologia: Psykologian koulutusala/ Yhteiskunnalliset alat (OKM ohjausala)

Logopedia: Humanistinen koulutusala/ Humanistiset alat (OKM ohjausala)

Vokologia: Humanistinen koulutusala/ Humanistiset alat (OKM ohjausala)

Psykologia (PsT, PsL, FT)

 

Logopedia (FT, FL)

 

Vokologia (FT, FL)

Yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelma (YTT, YTL, FT)

Yhteiskuntatieteiden koulutusala/ Yhteiskunnalliset alat (OKM ohjausala)

 

 

                                                                                  

Nuorisotutkimus

Sosiaaliantropologia

Sosiaalipolitiikka

Sosiaalipsykologia

Sosiaalityö

Sosiologia

Sukupuolentutkimus (ent. naistutkimus)

Rauhan- ja konfliktintutkimus

 

Tiedekunnan tohtorikoulutuksen ohjausryhmän ja tiedekuntaneuvoston kokouspäivät 2020-2021: (materiaalin deadline suluissa) 

SOC TOHTORIKOULUTUKSEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUKSET

SOC TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUKSET

17.8.2020
14.9.2020
8.10.2020
9.11.2020
30.11.2020

26.8.2020

23.9.2020

21.10.2020

18.11.2020

9.12.2020

14.1.2020 (8.1.)
10.2.2020 (4.2.)
16.3.2020 (10.3.)
16.4.2020 (7.4.)
11.5.2020 (5.5.)
1.6.2020 (26.5.)

 

22.1.2020

19.2.2020

25.3.2020

22.4.2020

20.5.2020

10.6.2020

Tohtorikoulutuksen ohjausryhmä käsittelee esitarkastajien lausunnot, jonka jälkeen väittelyluvasta tehdään dekaanin päätös. Vastaväittäjän lausunnot käsitellään sekä tohtorikoulutuksen ohjausryhmässä että tiedekuntaneuvoston kokouksessa. Väitöskirja arvioidaan tiedekuntaneuvoston kokouksessa vastaväittäjän ja esitarkastajien lausuntojen perusteella.  

Yhteystiedot:

Tohtoriohjelmavastaavat

Opintopäällikkö Leena Nikkari; Tohtorikoulutuksessa tiedekuntaneuvoston esittelijä ja tohtorikoulutuksen ohjausryhmän sihteeri

Opintosihteeri Sinikka Määttä

 

Sähköpostiosoitteet:

Tohtorikoulutus: soc.doc.tau@tuni.fi
(Muut osoitteet etunimi.sukunimi@tuni.fi)

 

Asiointi tohtorikoulutuksen opintohallinnon asioissa: Leena Nikkari ja Sinikka Määttä;

Linna -rakennus 6055 tai Arvo -rakennus opintopalvelujen tilat (sopimuksen mukaan).

 

Postiosoite:

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

33014 Tampereen yliopisto

 

SOC tohtorikoulutuksen linkkejä ja lomakkeita:

Haku tohtorikoulutukseen huhtikuussa ja lokakuussa

Tiedekunnan omat lomakkeet:

Yliopiston yleiset lomakkeet:

Muutokset ohjaussuhteissa

Todistushakemus jatkotutkinnosta

Hyödyllisiä linkkejä:

Tutkijakoulun opetustarjonta

TUNI Moodle / Turnitin ohje opiskelijalle

Turnitin-ohjeet ohjaajalle intrassa, josta löytyy Turnitin-tarkastuslomake

Luotu
26-11-2019
Päivitetty
11-05-2020