Tulokset (1)

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan (SOC) tohtoriohjelmat

Yliopisto

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan (SOC) tohtoriohjelmat 

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta tarjoaa humanistisella, lääketieteen, psykologian, terveystieteiden ja yhteiskuntatieteiden koulutusaloilla tohtorikoulutusta kahdeksassa eri tohtoriohjelmassa.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tohtoriohjelmat ja niissä suoritettavat tutkinnot ja oppialat:

TOHTORIOHJELMAT JA TUTKINNOT

OPPIALA/PÄÄAINE/VÄITTELYALA/TUTKIMUSALA

Filosofian tohtoriohjelma (FT, FL)

Humanistinen koulutusala/ Humanistiset alat (OKM ohjausala)

Filosofia

 

Historian tohtoriohjelma (FT, FL)

Humanistinen koulutusala/ Humanistiset alat (OKM ohjausala)

Historia

 

Kansainvälinen epidemiologian ja kansanterveyden tohtoriohjelma (FT, TtT, TtL)

Terveystieteiden koulutusala/

Terveys- ja hyvinvointialat (OKM ohjausala)

 

Lääketieteen koulutusala/ Lääketieteet (OKM ohjausala) (LT)

 

Lääketieteen tohtoriohjelma (LT, FT)

Lääketieteen koulutusala/ Lääketieteet (OKM ohjausala) (LT)

 

Terveystieteiden tohtoriohjelma (TtT, TtL, FT)

Terveystieteiden koulutusala/

Terveys- ja hyvinvointialat (OKM ohjausala)

Biostatistiikka

Epidemiologia

Gerontologia

Global Health and Development

Hoitotiede (ei LT tutkintoa)

Kansanterveystiede

Sosiaalipsykiatria

Sosiaali- ja terveyspolitiikka

Terveydenhuollon johtaminen

Terveydenhuoltotutkimus

Terveystaloustiede

Terveyssosiologia

Työterveys

Kirjallisuustieteen tohtoriohjelma

Humanistinen koulutusala/ Humanistiset alat (OKM ohjausala)

Yleinen kirjallisuustiede

Suomen kirjallisuus

Psykologian ja logopedian tohtoriohjelma

Psykologia: Psykologian koulutusala/ Yhteiskunnalliset alat (OKM ohjausala)

Logopedia: Humanistinen koulutusala/ Humanistiset alat (OKM ohjausala)

Vokologia: Humanistinen koulutusala/ Humanistiset alat (OKM ohjausala)

Psykologia (PsT, PsL, FT)

 

Logopedia (FT, FL)

 

Vokologia (FT, FL)

Yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelma (YTT, YTL, FT)

Yhteiskuntatieteiden koulutusala/ Yhteiskunnalliset alat (OKM ohjausala)

 

 

                                                                                  

Nuorisotutkimus

Sosiaaliantropologia

Sosiaalipolitiikka

Sosiaalipsykologia

Sosiaalityö

Sosiologia

Sukupuolentutkimus (ent. naistutkimus)

Rauhan- ja konfliktintutkimus

 

Tiedekunnan tohtorikoulutuksen ohjausryhmän ja tiedekuntaneuvoston kokouspäivät 2019-2020: (materiaalin deadline suluissa) 

SOC TOHTORIKOULUTUKSEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUKSET

SOC TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUKSET

19.8.2019
16.9.2019
8.10.2019
11.11.2019
4.12.2019

28.8.2019

25.9.2019

23.10.2019

20.11.2019

11.12.2019

14.1.2020 (8.1.)
10.2.2020 (4.2.)
16.3.2020 (10.3.)
16.4.2020 (7.4.)
11.5.2020 (5.5.)
1.6.2020 (26.5.)

 

22.1.2019

19.2.2019

25.3.2019

22.4.2019

20.5.2019

10.6.2019

Tohtorikoulutuksen ohjausryhmä käsittelee esitarkastajien lausunnot, jonka jälkeen väittelyluvasta tehdään dekaanin päätös. Vastaväittäjän lausunnot käsitellään sekä tohtorikoulutuksen ohjausryhmässä että tiedekuntaneuvoston kokouksessa. Väitöskirja arvioidaan tiedekuntaneuvoston kokouksessa vastaväittäjän ja esitarkastajien lausuntojen perusteella.  

Yhteystiedot:

Tohtoriohjelmavastaavat

Opintopäällikkö Leena Nikkari; Tohtorikoulutuksessa tiedekuntaneuvoston esittelijä ja tohtorikoulutuksen ohjausryhmän sihteeri

Opintosihteeri Sinikka Määttä

 

Sähköpostiosoitteet:

Tohtorikoulutus: soc.doc.tau@tuni.fi
(Muut osoitteet etunimi.sukunimi@tuni.fi)

 

Asiointi tohtorikoulutuksen opintohallinnon asioissa: Leena Nikkari ja Sinikka Määttä;

Linna -rakennus 6055 tai Arvo -rakennus opintopalvelujen tilat (sopimuksen mukaan).

 

Postiosoite:

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

33014 Tampereen yliopisto

 

SOC tohtorikoulutuksen linkkejä ja lomakkeita:

Haku tohtorikoulutukseen huhtikuussa ja lokakuussa

Muutokset ohjaussuhteissa

Todistushakemus jatkotutkinnosta

Luotu
26-11-2019
Päivitetty
26-11-2019