Tulokset (18)

Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus ammatillisessa jatkokoulutuksessa

Yliopisto

 

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus

Tulevat erikoisalakohtaiset koulutukset ja pidettyjen koulutusten hyväksyttävyys:

Hyväksyttyjen kurssien haku.

 

Moniammatilliset johtamisopinnot.

 

Säteilyturvallisuus terveydenhuollossa 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä määrää säteilytoimintaan osallistuvan työntekijän täydennyskouluksesta (STMa 8 §, liite 5).  Asetuksen mukaisesti tulee säteilytutkimuksia tekevien erikoislääkäreiden koulutukseen sisältyä 20–40 tuntia alaan liittyvää säteilyturvallisuuskoulutusta.

Säteilyturvallisuus terveydenhuollossa koulutus on tarkoitettu erikoistuville lääkäreille, jotka suorittavat erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutusta anestesiologian ja tehohoidon, gastroenterologian, gastroenterologisen kirurgian, hampaiston oikomishoidon, kardiologian, keuhkosairauksien ja allergologian, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen, kliinisen hammashoidon, ortopedian ja traumatologian, suu- ja leukakirurgian, sydän- ja rintaelinkirurgian, syöpätautien ja urologian koulutusohjelmissa. Koulutusta suositellaan myös käsikirurgian, lastenkirurgian, naistentautien ja synnytysten, neurokirurgian, plastiikkakirurgian, verisuonikirurgian ja yleiskirurgian koulutusohjelmiin erikoistuville lääkäreille.

Luennot pidetään kahtena torstaina 12.3. ja 26.3. klo 12:15–18:00 Kaupin kampuksen Arvo-rakennuksessa (Arvo Ylpön katu 34).

Torstai 12.3.2020         Arvo-rakennus, auditorio F115                                                                                                                                       

klo 12.15                      Säteilyfysiikan perusteet, Fyys. Johanna Suvanto

klo 13.15                      Säteilybiologian perusteet, stokastiset vaikutukset, Fyys. Mika Kapanen

                                    (tauko)

klo 14.15                      Säteilybiologian perusteet, deterministiset vaikutukset, Fyys. Mika Kapanen

klo 15.15                      Säteilylaki ja asetukset, Fyys. Eeva Boman

                                    (tauko)

Klo 16.30                      Henkilökunnan säteilyaltistus, Fyys. Eeva Boman

Klo 17.15                      Säteilyturvallisuus työpaikalla, Fyys. Eeva Boman

Torstai 26.3.2020         Arvo-rakennus, auditorio F115

klo 12.15                      Säteilyn käyttö röntgen, Fyys. Kirsi Holli-Helenius

klo 13.15                      Säteilyn käyttö hammaskuvaus, Fyys. Kirsi Holli-Helenius

                                    (tauko)

klo 14.15                      Säteilyn käyttö leikkaussalit, hammaskuvaus., Fyys. Antti Saastamoinen

klo 15.15                      Oikeutus säteilyn lääketieteellisessä käytössä, Erl. Tommi Kiekara

                                    (tauko)

klo 16.15                      Säteilyn käyttö isotooppilääketiede, Fyys. Veikko Suihko

klo 17.15                      Säteilyn käyttö sädehoito, Fyys. Sädehoidosta? (Eeva tai Johanna)                      

Ilmoittautuminen 27.2.2020 mennessä osoitteeseen met.ammatillinen.jatkokoulutus.tau@tuni.fi

 

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen (YEK) kurssimuotoinen koulutus keväällä 2020

Teemana sairausvakuutus

Kurssi koostuu verkko-opiskelusta ja lähiopetuspäivästä. Kurssin laajuus on yhteensä 8 teoriatuntia. Kurssin tavoitteena on lisätä osallistujan valmiuksia hoitaa käytännön työssä vastaan tulevia sairausvakuutukseen liittyviä asioita.

Verkkokurssi Moodle-opiskeluympäristössä alkaa 27.1.2020 Verkkomateriaali sisältää erilaisia tehtäviä (usein potilastapauksiin pohjautuen) ja tietoiskuja. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista jokaisena kurssiviikkona heti alusta lähtien.

Lähiopetuspäivänä to 20.2.2019 klo 9.15 – 13.00 käydään asiantuntijoiden johdolla läpi epäselviksi jääneitä asioita ja osallistujien esille tuomia ongelmatapauksia sekä syvennetään verkossa käsiteltyä. Lähiopetuspäivä on tarkoitettu edeltävään verkkotyöskentelyyn aktiivisesti osallistuneille.

Ilmoittautumiset 19.1.2020 mennessä tästä linkistä. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti Tampereella opiskelleille tai Tampereen yliopistoon YEK-vaihetta suorittaville, mutta muidenkin yliopistojen YEK-vaiheen opiskelijoita voidaan ottaa mukaan, jos kurssille mahtuu.

Koulutuksen järjestäjille

Tampereen yliopistossa on käytössä sähköinen järjestelmä teoreettisten koulutustilaisuuksien hallinnoinnissa. Myös kurssien anominen (erikoistumispisteiden haku) tapahtuu järjestelmän kautta.

Kurssien anominen

Kurssien hyväksymistä teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi tulee hakea etukäteen. Hakemuksen käsittely eri vaiheineen kestää noin neljä viikkoa.

Koulutusyksiköt ovat yhteisesti sopineet, että kurssien hyväksymistä teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi haetaan etukäteen siltä koulutusyksiköltä, missä on kurssin suunnittelu- ja järjestämisvastuu.

Täysin ulkopuoliset järjestäjät pyytävät hyväksymistä lähimmästä kyseisen erikoisalan koulutusta järjestävästä koulutusyksiköstä.

Koulutuksen järjestäjän toivotaan keräävän palaute koulutuksesta. Koulutuksen järjestäjän on pyydettäessä annettava palautteen yhteenveto ja osallistujien lukumäärätieto lääketieteen yksikön käyttöön arviointia varten.

Koulutuksen suunnittelusta tulee vastata vähintään alan erikoislääkäri tai lääkäriyhdistys. Koulutus voidaan hyväksyä erikoistumiskoulutukseksi myös muille erikoisaloille.

Koulutustilaisuudet tulee anoa hyvissä ajoin ennen tilaisuuden järjestämistä, koska hakemusten käsittely kestää useita viikkoja.

Lomakkeet ja kurssit

Hakulomaketta täytettäessä tulee huomioida seuraavat asiat:

  1. Teollisuus tai yritys ei voi olla yksin koulutuksen järjestäjänä. Yksityisten yritysten tulee valmistella ja järjestää koulutus niin, että mukana on aina lääketieteellinen taho, kuten yliopisto, klinikka tai erikoisalayhdistys. Ulkopuolisten järjestäjien tulee selkeästi raportoida yhteistyö lääketieteellisten tahojen kanssa
  2. Koulutuksissa ei tule olla sponsorin (yrityksen) edustajan koulutuspuheenvuoroa.
  3. Yhtä opetustuntia vastaa 45 minuutin luento tai muu koulutustilanne. Alle 3 tunnin mittaisia yksittäisiä koulutustilaisuuksia ei hyväksytä, mutta yhdestä tilaisuudesta voidaan myöntää koulutustunteja vähemmän kuin 3 tuntia/erikoisala.
  4. Lisäksi on toivottavaa, että koulutusohjelman aiheiden otsikoinnissa ei tule näkyä kauppanimiä tai logoja.
  5. Koulutusyksiköt ovat yhteisesti sopineet, että kurssien hyväksymistä teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi haetaan etukäteen sille koulutusyksikölle, missä on kurssin suunnittelu- ja järjestämisvastuu.
  6. Täysin ulkopuoliset järjestäjät pyytävät hyväksymistä lähimmästä kyseisen erikoisalan koulutusta järjestävästä koulutusyksiköstä.
  7. Hakemuksesta tulee käydä ilmi kurssin järjestäjä(t), tuntimäärä ja kurssin vastuuhenkilö. Lisäksi on ilmoitettava tavoitteet, kenelle kurssi on tarkoitettu, hinta ja mahdolliset vaatimukset etukäteismateriaalista ja -valmistautumisesta. Tieto tarvittavasta kirjallisuudesta, jos kyseessä on laajempi kokonaisuus, johon sisältyy tehtäviä tai kuulustelu. Yksityiskohtainen ohjelma liitetään hakemukseen. Hakemuksesta tulee ilmetä koulutuksen kohderyhmä.
  8. Kun kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi, ilmoitetaan hyväksytyt erikoisalat ja tuntimäärä anomuksen tekijälle sähköisesti. Kirjallinen päätös lähetetään vain sitä pyydettäessä.
  9. Missä tahansa koulutusyksikössä hyväksytty kurssi hyväksytään kaikissa koulutusyksiköissä teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi.
  10. Kursseista ja koulutustilaisuuksista tulisi tiedottaa hyvissä ajoin etukäteen esimerkiksi Duodecimin ja Suomen Lääkäriliiton koulutuskalentereissa sekä Lääkärilehdessä.

Koulutusten anomisen sähköinen lomake (linkki lomakkeeseen) Huom! Kaikki lomakkeella ilmoittamasi tiedot näkyvät kurssin julkaisutiedoissa netissä, myös puhelinnumerot (ks. hyväksyttyjen kurssien tiedot sivun alareunassa).

Tutustu ylläoleviin ohjeisiin ennen lomakkeen täyttöä. Hakemuksen täyttämiseen voit tarvittaessa kysyä neuvoja, met.ammatillinen.jatkokoulutus.tau@tuni.fi

Mikäli tarvitsette tilaisuudesta erillisen kirjallisen päätöksen, lähetetään se pyydettäessä.

Luotu
17-06-2019
Päivitetty
18-12-2019