Tulokset (20)

Terveyskeskuspalvelu erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa

Yliopisto

Jokaisen erikoislääkärikoulutuksen alan opintoihin kuuluu pakollinen 9 kk tk-palvelu. Tarkempaa tietoa tk-palvelun suorittamisesta ja sen kriteereistä löydät yleisistä määräyksistä (ks. opiskeluun liittyvät säännöt).

Huom! Ohjaajan allekirjoittama koulutustodistus pitää toimittaa JOKAISESTA terveyskeskuspalvelujaksosta (eli käytännössä jokaisesta toimipaikasta ja työsuhteesta). Koulutustodistus EI korvaa palvelustodistusta, vaan molemmat dokumentit tarvitaan.

Koulutustodistuksella varmennetaan palvelun riittävä monipuolisuus. Palvelun kesto sen sijaan voidaan laskea ainoastaan palvelustodistuksen perusteella, ja palvelustodistuksessa pitää ehdottomasti olla näkyvissä kaikki työsuhteen aikana tapahtuneet keskeytykset (sairauslomat, äitiyslomat, aktiivivapaat, vuosilomat, ym.) 

Terveyskeskuskoulutuksen arviointiohje (YEK)

 • Täytä ja palauta arviointilomake sähköisesti
 • Palautettuasi lomakkeen saat sähköpostiosoitteeseesi vahvistusviestin. Säilytä viesti ja liitä se koulutustodistukseen.
 • Jos terveyskeskuspalvelu koostuu useista eri jaksoista, arvioi jokainen jakso erikseen. 

Palveluiden laskeminen

Palveluiden laskemiseksi opiskelijan on toimitettava yksikön hallintoon kopiot kaikkien kertyneiden työsuhteidensa palvelustodistuksista, joissa on EHDOTTOMASTI oltava näkyvissä keskeytykset. Pelkkä työtodistus tai työsopimus EI siis kelpaa palveluiden laskemista varten. Mikäli papereita ei ole toimitettu oikein, välipäätöksen/todistuksen teko luonnollisesti viivästyy. Lisätietoja palveluiden laskemisesta löydät yleisistä määräyksistä.

Voit kokeilla itse palveluittesi laskemista oheisella laskurilla (avautuu Exceliin).

Keskeytyksien vaikutus palveluihin:

Keskeytyspäiviksi ei lasketa mm. seuraavia:

 • vuosilomapäivät
 • lomarahavapaat
 • säästövapaat (palkalliset)
 • aktiivivapaat
 • päivystysvapaat
 • täydennyskoulutus (työn edellyttämä/palkallinen)
 • ulkomainen koulutus (palkallinen)


Kun mm. seuraavien päivien yhteenlaskettu määrä ylittää 30 pv kalenterivuodessa, vähennetään ylimenevä aika suoraan palvelusta:

 • sairausloma (palkallinen)
 • tilapäinen hoitovapaa (palkallinen/palkaton)
 • pakottavat perhesyyt
 • äitiysloma, isyysloma, vanhempainvapaa
 • opintovapaalain mukainen opintovapaa
 • opiskelu (palkaton)
 • lukuloma kuulustelua varten
 • kertausharjoitukset


Seuraavat päivät vähennetään suoraan palvelusta:

 • yksityisasia (palkaton)
 • virkavapaus/työloma (palkallinen/palkaton)
 • sairausloma/palkaton
 • hoitovapaa (palkaton)
 • vuorotteluvapaa (palkaton)
 • sopeuttamisvapaa
Luotu
17-06-2019
Päivitetty
04-09-2019