Tulokset (1)

Valmistuminen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa

Yliopisto

Kun valmistuminen on ajankohtaista (kaikki tarvittavat palvelut ovat täynnä, MoJopit tai hallinnon koulutus suoritettu, tentti hyväksytty ja teoreettinen kurssimuotoinen koulutus suoritettu), täytä todistushakemus liitteineen (ks. ystävällisesti tarvittavat liitteet ja ohjeet hakemuslomakkeen etusivulta). Mikäli olet saanut koulutuksen aikana välipäätöksen, voit merkitä todistushakemukseen vain välipäätöksen jälkeen tehdyt palvelut ja suoritukset ja liittää niistä todistuskopiot. Muista, että kaikissa palvelustodistuksissa on oltava listaus keskeytyksistä (sairauslomat, aktiivivapaat, äitiyslomat, täydennyskoulutukset ym.) Liitä hakemukseen myös kopio sähköpostitse saapuneesta erikoislääkärikuulustelun hyväksymisilmoituksesta. Palvelujaksojen merkkaaminen todistushakemukseen aikajärjestyksessä nopeuttaa käsittelyprosessia huomattavasti. Todistushakemus liitteineen toimitetaan yksikön hallintoon osoitteeseen:

Tampereen yliopisto
Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
Sari Orhanen
PL 100
33014 Tampereen yliopisto

Ajankohtaista koronavirustilanteeseen liittyen - 23.3.2020

Todistushakemusten käsittely pyritään tekemään viivytyksettä poikkeustilanteesta huolimatta. Toimita mahdollisuuksiesi mukaan hakemuksesi liitteineen sähköisenä osoitteeseen met.ammatillinen.jatkokoulutus.tau@tuni.fi ja otsikoi viestisi Todistushakemus_ Etunimi_ Sukunimi Todistushakemuslomakkeet löytyvät osoitteesta https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/uni/6762?page=5607

Mikäli olet valmistumassa tämän kevään ja alkukesän aikana ota yhteyttä koulutuspäällikkö Sari Orhaseen (sari.orhanen@tuni.fi)mahdollisimman pian. Yliopiston tietojärjestelmien muuttumisen vuoksi valmistuminen ei ole mahdollista 17.6.-2.8.2020.

Ammattioikeuksien hakeminen

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA myöntää hakemuksesta oikeuden toimia laillistettuna lääkärinä ja erikoislääkärinä. Ammattioikeuksia pitää hakea itse. Valviraan tarvittavan toistekappaleen saa todistuksen mukana.

Yliopiston sähköisten palveluiden käyttö valmistumisen jälkeen (sähköposti, kirjasto, ym.)

Huomioithan valmistumisen yhteydessä peruspalvelutunnuksesi sulkeutumisen seitsemän päivän kuluttua. Tarkempia tietoja valmistuvan opiskelijan tietotekniikkapalveluista saat IT-helpdeskistä.

Sähköpostilaatikon ja tunnukseen liittyvän kotihakemiston sisältö tuhotaan, joten ota itsellesi tarpeellinen aineisto talteen hyvissä ajoin!

Luotu
17-06-2019
Päivitetty
31-03-2020