Tulokset (4)

Ohjaus- ja suunnitteluryhmät ammatillisessa jatkokoulutuksessa

Yliopisto

Ammatillinen jatkokoulutustoimikunta:

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan ammatillisen jatkokoulutustoimikunta:

 • vastaa ammatillisen jatkokoulutuksen kehittämisestä ja koordinoinnista Tampereen yliopiston vastuualueella

 • ohjaa ja seuraa koulutusvastuulääkäreiden (KOVA) toimintaa.
 • tekee dekaanille esityksen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen budjetista ja seuraa sen toteutumista.
 • ohjaa ja valvoo ammatillisen jatkokoulutuksen käytännön toteutumista
 • käsittelee ja valmistelee erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen, yleislääketieteen erityiskoulutukseen ja erikoislääkäreiden lisäkoulutukseen liittyviä asioita tiedekuntaneuvostolle ja alueelliselle neuvottelukunnalle päätöksentekoa varten (mm. yleiset määräykset, opetussuunnitelmat, poikkeussäännöt, lisäkoulutusohjelmien perustaminen)
 • käsittelee ja hyväksyy erikoisalakohtaisen teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen ja seuraa johtamiskoulutuksen toteutumista
 • tekee esityksiä ja antaa lausuntoja koskien lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa järjestettävää ammatillista jatkokoulutusta

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan ammatillisen jatkokoulutustoimikunnan kokoonpano:

 • 8 erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutuksen vastuuhenkilöä
 • 1 yleislääketieteen edustaja
 • 1 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin edustaja
 • 2 erikoistuvaa lääkäriä
 • 1 erikoistuva hammaslääkäri
 • 1 KOVA-lääkäri

 

Erikoislääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen alueellinen neuvottelukunta:

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen alueellisen neuvottelukunnan tehtävät ovat

 • toimia alueellisena yhteistyöelimenä ammatillista jatkokoulutusta koskevissa kysymyksissä

 • suunnitella erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen laatua ja määrää
 • arvioida koulutussopimusten toimivuutta
 • lisätä sairaanhoitopiirien ja kuntien vaikutusmahdollisuutta koulutuksen sisältöön ja volyymiin
 • tehdä selvityksiä koulutuksen saatavuudesta ja antaa lausuntoja yliopistolle koskien poikkeuspäätöstä yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta
 • arvioida esityksiä lisäkoulutusohjelmiksi: tarve, sisällöt ja soveltuvuus
 • edistää alueellista yhteistyötä ammatillisessa jatkokoulutuksessa

Neuvottelukunnan asema ja toiminta perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta (56/2015).

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen alueellisen neuvottelukunnan kokoonpano:

 • 1 jäsen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
 • 1 jäsen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
 • 1 jäsen Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
 • 1 hammaslääketieteen edustaja
 • 1 jäsen Tampereen kaupunki
 • 1 jäsen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö (Pete)
 • 1 jäsen aluehallintovirasto
 • 1 erikoistuva lääkäri
 • 1 erikoistuva hammaslääkäri
 • 1 jäsen lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
Luotu
17-06-2019
Päivitetty
27-06-2019