Tulokset (8)

Erikoisalakohtainen käytännön palvelu erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa

Yliopisto

Koulutuspaikat

 

Tampereen yliopisto sopii erikoislääkärikoulutuksen koulutuspaikkasopimukset pääsääntöisesti oman ERVA-alueensa toimipaikkojen kanssa.

HUOM. PÄIVITTYVÄ. Varmista koulutuspaikan sopivuus tarvittaessa erikoisalasi vastuuhenkilöltä.)

Alueen ulkopuolella olevasta toimipaikasta voidaan hyväksyä palvelua, mikäli se on jonkin muun erikoislääkärikoulutusta tarjoavan yliopiston hyväksymä koulutuspaikka Ks. muiden yliopistojen hyväksymät koulutuspaikat:

Itä-Suomen yliopisto

Helsingin yliopisto

Oulun yliopisto

Turun yliopisto

Palveluiden laskeminen

Palveluiden laskemiseksi opiskelijan on toimitettava yksikön hallintoon kopiot kaikkien kertyneiden työsuhteidensa palvelustodistuksista, joissa on EHDOTTOMASTI oltava näkyvissä keskeytykset. Pelkkä työtodistus tai työsopimus EI siis kelpaa palveluiden laskemista varten. Mikäli papereita ei ole toimitettu oikein, välipäätöksen/todistuksen teko luonnollisesti viivästyy. Lisätietoja palveluiden laskemisesta löydät yleisistä määräyksistä.

Voit kokeilla itse palveluittesi laskemista oheisella laskurilla (avautuu Exceliin).

Keskeytyksien vaikutus palveluihin:

Keskeytyspäiviksi ei lasketa mm. seuraavia:

 • vuosilomapäivät
 • lomarahavapaat
 • säästövapaat (palkalliset)
 • aktiivivapaat
 • päivystysvapaat
 • täydennyskoulutus (työn edellyttämä/palkallinen)
 • ulkomainen koulutus (palkallinen)


Kun mm. seuraavien päivien yhteenlaskettu määrä ylittää 30 pv kalenterivuodessa, vähennetään ylimenevä aika suoraan palvelusta:

 • sairausloma (palkallinen)
 • tilapäinen hoitovapaa (palkallinen/palkaton)
 • pakottavat perhesyyt
 • äitiysloma, isyysloma, vanhempainvapaa
 • opintovapaalain mukainen opintovapaa
 • opiskelu (palkaton)
 • lukuloma kuulustelua varten
 • kertausharjoitukset


Seuraavat päivät vähennetään suoraan palvelusta:

 • yksityisasia (palkaton)
 • virkavapaus/työloma (palkallinen/palkaton)
 • sairausloma/palkaton
 • hoitovapaa (palkaton)
 • vuorotteluvapaa (palkaton)
 • sopeuttamisvapaa
Luotu
17-06-2019
Päivitetty
10-02-2020