Tulokset (1)

Ammatillista jatkokoulutusta koskevat säädökset

Yliopisto

Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivut erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 56/2015 erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta astui voimaan 1. helmikuuta 2015. Asetuksen voimaan tullessa valtioneuvoston asetuksen 420/2012 mukaan erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärin tutkintoa suorittava siirtyy uuden asetuksen mukaiseen koulutusohjelmaan. Asetus 420/2012 koski erikoistuvia, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden 1.1.2013 jälkeen.

Aikaisemmin opinto-oikeuden saaneita koskee asetus 678/1998 siirtymäajan vuoden 2022 loppuun saakka. Edellistä on muutettu asetuksilla 1343/2002 ja 401/2007.

 

Poikkeuspäätökset yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan dekaani on myöntänyt poikkeuksen

 

​​​​​​Lääketieteen yksikön johtokunta on myöntänyt poikkeuksen

 

Lisäksi dekaani on myöntänyt poikkeuksen

 

Lääketieteen yksikön johtaja on myöntänyt poikkeuksen

 

Tampereen yliopiston säännöksiä

Valtakunnallista lainsäädäntöä

Luotu
17-06-2019
Päivitetty
22-08-2019