Tulokset (9)

Perustietoa Sisusta opiskelijalle

Yliopisto

tuni.fi/sisu

Mikä Sisu?

Sisu muutosinfo

Sisu UKK

Sisu on opetuksen, opiskelun ja opintohallinnon yhteinen järjestelmä opiskelijoille, opetushenkilökunnalle ja tukihenkilöstölle.

Lukuvuodesta 2019-2020 alkaen Tampereen yliopiston opetussuunnitelma- ja opetustarjontatiedot valmistellaan Sisussa. Kesästä 2019 alkaen opetussuunnitelmia ja opetustarjontaa voi selailla myös opiskelijan oppaassa. Poikkeuksena ovat Hervannan kampuksen opetustarjontatiedot, jotka ovat lukuvuoden 2019-2020 selailtavissa POP-järjestelmässä.

Sisua käytetään henkilökohtaisten opintosuunnitelmien (HOPS) tekoon keskustakampuksella ja Kaupin kampuksella syksystä 2019 alkaen (erityisesti uudet opiskelijat ja ns. pilottivaihe). Koko yliopistossa Sisu ja HOPS-toiminnot otetaan käyttöön syksyllä 2020.  

Keskustan ja Kaupin opiskelijat ovat päässeet kirjautumaan Sisuun syksystä 2019 alkaen. Hervannan kampuksen opiskelijoille kirjautuminen on mahdollista keväällä 2020.

Järjestelmään kirjaudutaan tuni-tunnuksella ja salasanalla. Haka-kirjautumisen yhteydessä listasta valitaan Tampereen korkeakoulut/Tampere universities. Opintotarjontaa voi selailla kirjautumattomana käyttäjänä osoitteessa tuni.fi/sisu.

Opintosuunnitelma Sisussa

Yksi tärkeimmistä Sisun opiskelijalle tarjoamista palveluista on sähköinen opintosuunnitelmatyökalu. Opintosuunnitelma pohjautuu tiedekunnan hyväksymän opetussuunnitelman tietoihin ja rakenteisiin ja muodostaa perustan opiskelijan opinnoille yliopistossa sekä niiden ajoitukselle. Ks. tarkemmat ohjeet.

Sisu nyt ja tulevaisuudessa

Sisun toimintoja on otettu käyttöön vähitellen vuodesta 2018 alkaen. Alkuvaiheessa Sisu on ollut henkilökunnan käytössä ja syksystä 2019 alkaen uudet opiskelija keskustassa ja Kaupissa ovat voineet käyttää Sisua opintosuunnitelmien tekoon.

Jatkossa opiskelijatietorekisteri siirtyy Sisuun ja opintoihin ilmoittaudutaan Sisun kautta. Tulevaisuudessa opiskelija voi siis esim. hakea korvaavuutta opintojaksolle, hyväksyttää vaihdossa suorittamiaan opintoja, hakea kokonaismerkintöjä tai todistusta Sisun kautta. Alla oleva taulukko kuvaa Sisun ominaisuudet opiskelijalle sekä niiden käyttöönoton aikataulun. 

Uusista ominaisuuksista tiedotetaan opiskelijoille käyttöönoton edetessä.

Sisun ominaisuus Ominaisuus toiminnassa/kohderyhmärajaus
Opetussuunnitelman selaus 2019-2020 alk., myös opiskelijan oppaassa
Opetustarjonnan selaus 2019-2020 alk., myös opiskelijan oppaassa

Sähköinen HOPS,
opintojen ajoitus,

opintokalenteri

2019-2020 alk. ohjattuna uusille keskustakampuksen ja Kaupin opiskelijoille

Vanhoilla keskustan ja Kaupin opiskelijoilla käyttömahdollisuus

Hervannan opiskelijat 2019-2020: vanhat järjestelmät käytössä

Ilmoittautuminen opintojaksoille Sisun kautta Syksyllä 2020
Opintosuunnitelmasta viestiminen Sisun kautta Syksyllä 2020
Korvaavuuden haku opintojaksolle Syksyllä 2020
Opintosuoritusrekisteri ja omat tiedot Sisussa Syksyllä 2020
Muita ominaisuuksia Järjestelmäkehityksen edetessä
Luotu
08-05-2019
Päivitetty
06-05-2020