Tulokset (19)

Mallilukujärjestys ja opintojen suunniteltu eteneminen

Yliopisto

Tutkinto-ohjelmat ovat tehneet opintojesi suunnittelun tueksi mallilukujärjestykset tai ehdotuksen opintojen suunnitellusta suorittamisjärjestyksestä. Tutustu tarkempiin ohjeistuksiin opetussuunnitelmassa. Alta löydät oman ohjelmasi mallilukujärjestyksen, jos sellainen ohjelmallasi on.

ITC: Sähkötekniikan tutkinto-ohjelma

ITC: Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

ITC: Tietotekniikan tutkinto-ohjelma

BEN: Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma

ENS: Teknis-luonnontieteellinen ja matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus

ITC: Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

BEN: Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelmat

ENS: Tietojohtaminen ja tuotantotalous

ENS: Teknisten tieteiden tutkinto-ohjelma, automaatiotekniikka

ENS: Teknisten tieteiden tutkinto-ohjelma, materiaalitekniikka

ENS: Teknisten tieteiden tutkinto-ohjelma, Konetekniikka

ENS: Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelma, Pori

SOC: Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

ENS: Ympäristö-, energia- ja biotekniikka

MET: Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka / biotekniikka (TkK-tutkinto ja LuK-tutkinto)

MET: Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma

SOC: Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma

SOC: Filosofian tutkinto-ohjelma

SOC: Psykologian tutkinto-ohjelma

SOC: Historian tutkinto-ohjelma

SOC: Terveystieteiden tutkinto-ohjelma/kansanterveystiede

SOC: Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

MAB: Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma

Luotu
25-02-2019
Päivitetty
30-06-2020