skip-to-main-content

Tulokset (1)

Opiskelun etiikka

Yliopisto ja TAMK

Yliopisto

Sivu on rakenteilla.

Hyvä tieteellinen käytäntö ja hyvä opiskelukäytäntö Tampereen yliopistossa perustuvat lainsäädäntöön ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeeseen Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa (2012) sekä Tampereen yliopiston tutkintosääntöön ja opintojen arviointiohjeeseen. Yliopistolla on näihin pohjautuvat opiskelun eettiset ohjeet, joihin sisältyvät myös menettelyt eettisten ohjeiden rikkomusta epäiltäessä.

Jokaisen yliopistoyhteisön jäsenen on toimittava rehellisesti, oikeudenmukaisesti ja toisten työtä ja sen tuloksia kunnioittaen sekä opintoihin että tutkimukseen liittyvässä toiminnassa. Jokaisen yliopistoyhteisön jäsenen on tutustuttava hyvää tieteellistä käytäntöä ja opiskelukäytäntöä koskeviin ohjeisiin ja noudatettava niitä.

Opiskelijat oppivat hyviä opiskelu- ja tieteellisiä käytäntöjä opintojensa aikana. Opiskelija on vastuussa omasta oppimisestaan ja sallittujen käytäntöjen selvittämisestä. Opiskelijoiden edellytetään tutustuvan yliopiston hyvän tieteellisen ja opiskelukäytännön ohjeisiin ja pyytävän opintojaksosta vastaavalta tai opinnäytetyönohjalta ohjausta epäselvissä tapauksissa. Mitä pidemmälle opiskelija on edennyt opinnoissaan sitä paremmin hänen tulisi tuntea hyvä tieteellinen ja opiskelukäytäntö.

Yliopisto tarjoaa opetuksen ja tutkimuksen parissa työskenteleville koulutusta hyvien tieteellisten käytäntöihin liittyen ja erityisesti opiskelijoiden ohjaamiseen.

Tampereen yliopiston opiskelun eettiset ohjeet ja niiden rikkomusten käsittely (koulutuksen vararehtorin päätös 1.7.2019, TAU/2279/501/2019)

 

Opiskelun eettiset ohjeet ja niiden rikkomusten käsittely
Luotu
29-01-2019
Päivitetty
14-11-2019