Tulokset (1)

Uraohjaus

Yliopisto ja TAMK

Yliopisto

Uraohjauksen pääpaino on tutkinto-ohjelmissa ja tiedekunnissa annettavassa ohjauksessa. Tiedot tutkinto-ohjelmien ohjauspalveluista päivittyvät sivulle Ohjaustahot ja yhteystiedot.

Samalta sivulta löytyvät myös yhteisten ohjauspalveluiden kuvaukset ja yhteystiedot.

 

Tiedot, taidot ja valmiudet karttuvat opintojen aikana osaamiseksi

Työelämätaidot kehittyvät jatkuvasti opintojen aikana –usein jopa huomaamatta. Itsenäiset esseet ja tutkielmat laajentavat tietämystä alueille, joilla oma osaaminen onkin syvempää kuin muilla opiskelijakollegoilla. Osaaminen kertyy myös erilaisten opiskelumuotojen kautta, kuten ryhmätöistä, itsenäistä tiedonhankintaa vaativista tehtävistä, seminaariesitelmistä, kirjallisissa raporteista.. Työelämä ei ole opinnoista irrallinen maailmansa, vaan kulkee mukana opintojen teemoissa esimerkiksi yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkailuna ja jäsentämisenä eri näkökulmista.  

 
Osaamistavoitteisiin perehtyminen tienä oman osaamisen tunnistamiseen

Opintojaksojen osaamistavoitteet auttavat hahmottamaan ja tunnistamaan omaa oppimista. Mitkä ovat yhden opintojakson tavoitteet, entäpä laajemman kokonaisuuden, ja miten voin ne saavuttaa? Usein opittu on todellisuudessa vielä paljon syvempää ja monitahoisempaa, kuin yksittäisen kurssin kohteena oleva aihe. Kohteena olevan ilmiön lisäksi opitaan, miten erilaisia tekijöitä voidaan tarkastella, mikä on niiden merkitys osana kokonaisuutta ja miten näitä huomioita voidaan laajentaa kokemaan muitakin vastaavia ilmiöitä. Entä mikä on oma oppimisprosessini?  

 
Opintojen suunnittelu on samalla oman tulevan uran suunnittelua

Opinnoista työelämään siirtyminen tuntuu monesti suurelta muutokselta. Usein helpottaakin, kun valmistumisen jälkeistä tulevaisuutta pohtii pieninä paloina silloin tällöin opiskelun eri vaiheissa, vaikkapa ”akateemisen vartin” verran aika ajoin.  Pohdinnoissa voi kääntyä oman tutkinto-ohjelman opetus tai ohjaushenkilökunnan puoleen (linkki ohjaustahoista kertovalle sivulle) ja esimerkiksi hops-ohjaus tarjoaa paikkoja, joissa omia suunnitelmiaan voi pohtia ja punnita suhteessa tulevaisuuden tavoitteisiin. Uraohjauskeskusteluja on mahdollista käydä myös yliopistojen työelämäasiantuntijoiden kanssa ja osallistua urasuunnittelun ryhmiin.  

 
Tietoa tulevaisuuden mahdollisuuksista tarjolla laajasti –hyödynnäthän!

Yliopiston monet toimijat tuottavat sisältöjä, joita voit hyödyntää laajentaessasi ajatustasi omista tulevaisuuden mahdollisuuksistasi. Oman ainejärjestön ja tutkinto-ohjelman työelämäpäivillä ja –tilaisuuksissa pääsee kuulemaan uratarinoita ja työtehtäväkuvauksia eri aloilta. Yliopistossa vierailevat luennoitsijat, omista kokemuksistaan ammentavat opettavat ja jo työssä olleet kanssaopiskelijat avaavat uusia näkökulmia ympäröivän yhteiskunnan tapahtumiin. Opintosisältöjen ja työelämän tilanteiden reflektointi avaavat ajatussiltoja teorian ja käytännön välille. Vuorovaikutuksessa omaa ajattelua peilaamalla oma käsitys yhteiskunnasta ja sen eri toimijoista ja toiminnoista laajenee –kuten myös käsitys omista reiteistä ja mahdollisuuksista aktiivisena toimijana kehittyy.  

 
Omien valintojen kokonaisuus osaamisen rakennusaineena

Omia kiinnostuksia voi hakea ja koetella opiskeluajan oman näköisten valintojen ohella monella tapaa myös yliopiston ulkopuolella. Vaikkapa printti- ja verkkomediasta valitsemiaan teemoja seuraamalla, harrastuneisuudella, vapaaehtoistoimintaan osallistumalla tai kesä- tai osa-aikatyötä tekemällä voi hankkia näkemystä ja jo kokemustakin itseä kiinnostavilta aloilta, tehtävistä tai asiakasryhmistä. Omaan alaan liittyvä työ kannattaakin ajatella opiskeluaikana laajasti: mahdollisuus päästä tekemään ns. perustehtäviä kiinnostavassa organisaatiossa/alalla voi johtaa myöhemmin asiantuntijatyöhön samalla työnantajalla tai toimialalla. Ruohonjuuritason kokemus on usein korvaamatonta samaa toimintaa myöhemmin asiantuntijaroolissa kehitettäessä. Osaamista voi usein soveltaa hyvinkin erilaisissa tehtävissä, ja oma tulevaisuuden toivetehtävä voikin löytyä toimialalta tai työnantajalta, jonka olemassaolosta ei ollut vielä opintojen alussa edes tietoinen.  


Henkilökohtainen uraohjauskeskustelu 

Uraohjauskeskustelu on henkilökohtainen ohjauskeskustelu urasuunnittelun teemoista asiantuntijan kanssa. Näitä teemoja voivat olla esimerkiksi harjoittelupaikan hakeminen, valmistumisen lähestyminen, oman osaamisen tunnistaminen, työllistyminen ja työtehtävämahdollisuudet.   Opiskelija voi varata ajan henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun kun asia on itselle ajankohtainen opintojen vaiheesta riippumatta. 

Uraohjaajan tavoitat parhaiten sähköpostitse: uraohjaus.tau[at]tuni.fi Kerrothan jo yhteydenotossasi lyhyesti omasta opiskelutaustasi (kuten tutkinto-ohjelmasi) ja mahdollisesta työkokemuksestasi sekä mitä toivot tapaamisessa käsiteltävän. Voit lähettää yhteydenottopyynnön sähköpostitse (uraohjaus.tau@tuni.fi) tai e-lomakkeella.

Myös opetus- ja ohjaushenkilökunta voi vinkata ottamaan yhteyttä uraohjaajaan.

  

Linkit keskeisiin lähteisiin: 

Aarresaaren työnhaun opas on yliopistojen uraverkoston yhdessä valtakunnallisesti koostama urasuunnittelun ja työnhaun tietopankki.

Urapohdinnat: Urasuunnittelu: http://www.aarresaari.net/opiskelijalle/urasuunnittelu

Itsetuntemus ja omat vahvuudet: http://www.aarresaari.net/opiskelijalle/urasuunnittelu/tunne_itsesi_ja_vahvuutesi 

Tunne työmarkkinat - informaatiohaastattelutehtävä: 
http://www.aarresaari.net/opiskelijalle/urasuunnittelu/tunne_tyomarkkinat 

Harjoittelun oppimistavoitteet - tavoitepeli: 
http://www.aarresaari.net/opiskelijalle/harjoittelu 

  

Myös Urapolulla.fi –verkkopalvelun tavoitteena on tarjota tietoa ja tehtäviä itsenäisen ja ryhmässä tehtävän urapohdinnan tueksi. Palvelussa on ideana ensin Urakyselyllä kartoittaa askarruttavat kysymykset tulevaisuuteen liittyen ja tämän jälkeen siirtyä Urasuunnittelun teemoihin ja Tehtävät-osioon. Pohdintatehtävissä tutustutaan uratyyppeihin. Omat vastaukset voi tallentaa ja jatkaa työskentelyä myös myöhemmin: 
https://urapolulla.fi/ 

Luotu
21-02-2019
Päivitetty
13-12-2019