Tulokset (1)

Opintojakson uusinta

Sulje käsikirjan sivu
TAMK

Opintojakson uusinta ja arvosanan korottaminen

Opintojakson arviointiperusteet kuvaamme yksityiskohtaisesti opintojakson toteutussuunnitelmassa ja käsittelemme jokaisen opintojakson ensimmäisellä kokoontumiskerralla.

Opintojakson toteutukseen välittömästi sisältyvä kuulustelu tai muu arvioitava suoritus järjestetään pääsääntöisesti kyseisen opintojakson toteutusaikana. Poikkeukselliset kuulustelu- tai suoritustavat on kuvattu koulutuksen opetussuunnitelmaa tarkentavassa ohjeessa. Jos saat hylätyn arvosanan tai et osallistu kuulusteluun, sinulla on kaksi uusintasuorituskertaa. Poissaolo katsotaan hylätyksi suoritukseksi, ellet pysty osoittamaan perusteltua syytä poissaoloosi kuulustelusta tai uusinnasta. Perusteltu syy on esimerkiksi sairaus tai muu pakottava este.

Tenttien uusiminen ja korottaminen

Hylätyn opintojakson voit uusia kaksi kertaa opettajan määrääminä ajankohtina. Osasuorituksia voit uusia vain opettajan kanssa erikseen sopimalla. Opintojakson opettaja ilmoittaa toteutussuunnitelmassa ja opintojakson alussa uusintapäivät. Uusinnat tulee pääsääntöisesti suorittaa saman lukuvuoden aikana. Jos et uusinnoissa saa hyväksyttyä arviointia, sinun tulee ilmoittautua uudelleen opintojaksolle ja suorittaa se opettajan kanssa sovittavalla tavalla.

Saat korottaa hyväksytyn opintojakson arvosanaa yhden kerran yleensä opintojakson uusinnan yhteydessä. Hyväksyttyä opintosuoritusta ei voi suorittaa enää uudelleen. Sinulla on oikeus suorittaa aiemmin hyväksiluettu opintojakso uudelleen koulutuspäällikön päätöksellä.
 

Uusinta- ja korotustenttipäivät

TAMKin eri toimipisteissä järjestetään uusinta- korotustenttipäiviä pääsääntöisesti kuukausittain. Opettaja voi ilmoittaa opintojaksonsa toteutussuunnitelmassa eri ajankohdan uusinta- ja korostustenttiin, jolloin edellä mainittuja yleisiä uusinta- ja korotustenttiajankohtia ei käytetä.

Ilmoittautuminen uusinta- ja korotustenttiin

Tarkista koulutuksestasi, millä tavoin ilmoittaudut uusinta- ja korotustenttiin.

Opiskelijana ilmoittaudut uusinta- ja korotustentteihin viimeistään kymmenen päivää ennen tenttiä PAKIN Tentit –toiminnon kautta. Ilmoittautuminen on sitova ja se katsotaan tenttiin osallistumiseksi, ellet pysty osoittamaan perusteltua syytä poissaoloosi. Voit peruuttaa ilmoittautumisesi itse PAKIN Tentit–toiminnossa ilmoittautumisaikana.

Uusintatenttien tilat näkee Pakista tenttien ilmoittautumiset -välilehdeltä.  

Uusinta- ja korotustenttipäivät 2019 - 2020

Kaikki uusintatenttipäivät on peruttu 1.8.2020 saakka. Seuraamme tilannetta ja ilmoitamme syksyn tilanteesta myöhemmin.

uusintatentti

 

Uusinta- ja korotustenttipäivät 2020-2021

TAMK uusintatenttipäivät 2020-2021

Lisätietoa:

PAKKI - opiskelijan työpöytä

 

Luotu
21-03-2019
Päivitetty
05-06-2020