Tulokset (1)

Verkko-opinnot

Sulje käsikirjan sivu
TAMK

Verkko-opinnot

Verkko-opiskelu on luonteva osa ammattikorkeakouluopintojasi. Se mahdollistaa opiskelusi joustavasti eri paikoissa ja erilaisilla laitteilla. Verkko-opiskelun työvälineet ovat helposti saavutettavissa internetin kautta. Ne tarjoavat opintojaksoilla monipuoliset yhteistyö- ja vuorovaikutusvälineet.

Verkko-opinnoissa opintojaksojen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin lähiopetuksessa.  Opettaja valitsee kullekin opintojaksolle sille parhaiten soveltuvat verkkotyövälineet. TAMKissa verkko-opinnot toteutetaan usein Tabulassa(Moodle). 

Verkko-opiskelu on joustavaa, mutta yleensä aikataulutettua, joten opinnot vaativat itsekuria ja aktiivisuutta. Opiskeluun kuuluu esimerkiksi säännöllisiä videoluentoja, verkkotehtävien tekemistä, materiaaleihin tutustumista, verkkokeskusteluihin osallistumista sekä tenttejä. Verkko-opiskelu voi sisältää yksilö-, pari- tai ryhmätyöskentelyä.

 

Lisätietoa:

Verkko-opintotarjonta

Koulutuskohtaiset tarkennukset

Luotu
21-03-2019
Päivitetty
17-12-2019