Tulokset (1)

TKI-hankkeisiin liittyvät opinnot

Sulje käsikirjan sivu
TAMK

TKI-hankkeisiin liittyvät opinnot

TAMK tuottaa osaamista niin yritysten, julkisen sektorin kuin yhteisöjenkin hyödyksi soveltavan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) keinoin. TAMKin ja yritysten yhteiset TKI-hankkeet antavat mahdollisuuden soveltaa TAMKin monialaista osaamista käytäntöön ja saattaa TAMKissa opiskelevia nuoria osaajia yhteistyöhön yritysten kanssa jo opiskeluaikana.

TAMKin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta keskittyy TAMKin strategisiin teemoihin, jotka ovat energiatehokas ja terveellinen rakennettu ympäristö, kehittyvä pedagoginen osaaminen, sosiaali- ja terveyspalvelujen uudet toimintamallit, yrittäjyys ja uusi liiketoiminta, sekä älykkäät koneet ja laitteet. Näillä alueilla TAMK tavoittelee kansallista huippua ja menestystä kansainvälisessä vertailussa, sillä nykypäivän yritystoiminta edellyttää kansainvälisesti kilpailukykyistä osaamista.

Keskeisenä tavoitteenamme on synnyttää ja vahvistaa kehittämiskumppanuuksia avainasiakkaiden kanssa. Kumppanuusmalli tarjoaa mahdollisuuden tehdä laaja-alaista yhteistyötä asiakkaan kanssa aina harjoittelijoiden välittämisestä tutkimus- ja kehityshankkeisiin sekä käyttäjälähtöisten innovaatioiden tuottamiseen.

TAMKissa toimimme aktiivisesti yhteistyössä muiden TKI-toimijoiden kanssa. Yhteisissä hankkeissa TAMKin vahvuutena on tutkimustulosten siirto yritysten käyttöön ja käytännön sovellukset, joilla tähdätään erityisesti alueen pk-yritysten osaamislähtöiseen kehittämiseen. TAMK toimii myös linkkinä korkeakoulututkimuksen ja ammattioppilaitosten välillä.

Yhteistyössä sinulla opiskelijana ja oppimisella on keskeinen rooli. Yhteistyö lisää kontakteja, mikä parantaa oppimistasi, perehtymistä käytännön työtehtäviin ja työllistymismahdollisuuksia. Käytännön projekti-, harjoitus-, ja opinnäytetyöt tukevat osaamisen kehittymistä ja käytännön tilanteiden ymmärtämistä. Yhteistyöprojekteissa yritysten edustajat tutustuvat TAMKin monialaiseen osaamiseen ja eri koulutusalojen toimintaan.

Tarkempia tietoja mahdollisuuksista suorittaa osa opinnoista TKI-hankkeissa saa Perttu Heinolta, perttu.heino(at)tuni.fi.

 

Innovaatiopalvelu-toiminta

TAMKin Innovaatiopalvelu kannustaa TAMKin opiskelijoita ja henkilökuntaa keksimään ja kehittämään uutta liiketoimintaa. Se tarjoaa maksutonta asiantuntevaa apua yksityishenkilöille, yrittäjäksi aikoville ja uusille yrityksille. Innovaatiopalvelu arvioi ideoiden ja keksintöjen mahdollisuuksia synnyttää kannattavaa liiketoimintaa uusista innovaatioaihioista sekä antaa suosituksia uusien ideoiden ja keksintöjen kaupallistamismahdollisuuksista ja jatkokehityksestä. Aikaisemmin Innovaatiopalvelu tunnettiin nimellä TULI-toiminta ja Tuoteväylä-toiminta.

Tarkempia tietoja antaa innovaatioasiamies Markku.Oikarainen (markku.oikarainen(at)tuni.fi)

Luotu
21-03-2019
Päivitetty
17-12-2019