Tulokset (1)

Alkuvaiheen ohjaus ja suunnittelu

Yliopisto ja TAMK

TAMK

Opintojen alkuvaiheen ohjauksella pyritään varmistamaan opiskelusi sujuva käynnistyminen. Tämän vuoksi on tärkeää, että osallistut ryhmällesi järjestettäviin orientoiviin päiviin ennen kuin lukujärjestyksen mukainen opetus käynnistyy. 

TAMKissa opinto-ohjaus on rakennettu kiinteäksi osaksi koulutusprosessia. Opinto-ohjausta toteuttavat koulutuksissa erityisesti opinto-ohjaajat ja opettajatuutorit sekä myös opiskelijatuutorit.

Opiskelijaa lähinnä olevat ohjaustahot ovat ryhmäkohtaiset opettajatuutorit ja opiskelijatuutorit. Sinunkin ryhmällesi nimetään opintojen alussa opettajatuutori, joka seuraa opintojesi edistymistä ja sitoutumista pääsääntöisesti koko opintojen ajan. Häneltä voit kysyä kaikista opintoihin liittyvistä asioista.

Vertaistuutorit ovat yleensä toisen vuoden opiskelijoita ja vastassa sinua jo ensimmäisenä päivänä. He auttavat sinua alkuun suuntautumispolulla neuvoen, ohjaten ja tiedottaen läpi ensimmäisen opiskeluvuoden. Kaikkea tuutoritkaan eivät toki tiedä, mutta he osaavat auttaa oikean tiedon lähteille.

Yhteistyössä opiskelijatuutoreiden kanssa opettajatuutori ohjaa sinua käyttämään TAMKin sähköisiä palveluja kuten Intraa sekä Opiskelijan työpöytää PAKKIa, jonka avulla voit mm. karkealla tasolla suunnitella itse opintojasi, ilmoittautua opintojaksoille ja seurata opintojesi edistymistä.

Aloita omien opiskelujesi suunnittelu heti opintojen alussa. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi eli HOPS pohjautuu oman tutkinto-ohjelmasi sen vuoden opetussuunnitelmaan eli OPSiin, jona aloitat opintosi TAMKissa. Opintojen alussa HOPS ja OPS ovat yleensä samat. Jos sinulla on aiempia, vähintään ammattikorkeakoulutasoisia opintoja, voit ehkä hyväksilukea niitä nykyisiin opintoihisi. Myös muulla tavoin aiemmin hankkimasi osaamisen hyväksiluku voi olla mahdollista. 

TAMKin tavoitteena on olla mahdollisimman esteetön opiskelu- ja oppimisympäristö. Esteettömyydellä ammattikorkeakoulussa tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen opiskeluympäristön toteuttamista niin, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta opiskella yhdenvertaisesti muiden kanssa. Opintojen aikana esteettömyys tarkoittaa erilaisia tukitoimia, jotka tukevat opiskelijan edistymistä opinnoissaan. Jos sinulla on mielestäsi tarvetta oppimiseen vaikuttaviin erityisjärjestelyihin, ole yhteydessä opinto-ohjaajaasi. Erityisjärjestelyt voivat liittyä esimerkiksi opintojen monipuolisiin suoritustapoihin ja joustaviin tenttikäytäntöihin sekä lisättyyn ohjaukseen. Käytetyt erityisjärjestelyt dokumentoidaan ns. tukiseteliin, jonka opiskelija on voinut saada käyttöönsä osoitettuaan asiantuntijalausunnoin oppimiseen ja opiskeluun liittyvät erityistarpeensa tukisetelihakemuksessaan. 

Luotu
27-06-2019
Päivitetty
16-12-2019