Tulokset (1)

Urheiluakatemia

Sulje käsikirjan sivu
Yliopisto ja TAMK

TAMK

Tampereen Urheiluakatemian toiminta on tarkoitettu kansainvälisellä huipulla urheileville ja sinne tähtääville opiskelijoille. TAMK ja urheiluakatemia ovat tehneet sopimuksen, jossa TAMK sitoutuu erilaisilla opintoihin liittyvillä järjestelyillä mahdollistamaan akatemiastatuksen saaneen opiskelijan täysipainoisen harjoittelun ja kilpailemisen opintopolun eri vaiheissa. Löydät akatemiastatuksen anomiseen liittyvän ohjeistuksen sekä Tampereen Urheiluakatemian tarjoamat edut opiskelevalle urheilijalle osoitteesta www.tampereenurheiluakatemia.fi.

Ota yhteyttä liikuntapäällikkö Esko Tirkkoseen, joka toimii TAMKissa Tampereen Urheiluakatemian yhteyshenkilönä. TAMKin toimintaan, sopimuksiin ja sääntöihin liittyvän perehdytyksen jälkeen saat ohjausta urheilun ja opintojen yhdistämisestä oman koulutusohjelmasi opintojen ohjauksesta vastaavalta henkilöltä.

Akatemiaurheilijana sinun tulee laatia henkilökohtainen opinto- ja valmennussuunnitelma (HOVS), jonka perusteella teet yhdessä opettajatuutorinsa ja/tai koulutusohjelman opinto-ohjaajan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Akatemiaurheilijan HOPSin laadinnassa huomioidaan kunkin koulutusohjelman mahdolliset erityispiirteet ja -vaatimukset.

Joissakin tapauksissa opiskeluajan pidentäminen voi olla ainoa tapa suorittaa opinnot mielekkäällä tavalla urheilu-uran ohella. Tarkoitus on, että vaihtoehtoiset suoritustavat eivät kuormita kohtuuttomasti sinua tai henkilöstöä. Akatemiaurheilijan opintoihin ja tutkintoon liittyvien suoritusten vaatimustaso ja arviointi ovat samanlaisia kuin kaikilla muillakin ko. koulutusohjelman opiskelijoilla.

Lisätiedot

TAMKin yhteyshenkilö
Esko Tirkkonen
liikuntapäällikkö
p. 050 593 2552
esko.tirkkonen@tuni.fi

 

Luotu
27-02-2019
Päivitetty
31-01-2020