Tulokset (1)

Tutkinto-ohjelman / koulutuksen vaihto

Yliopisto ja TAMK

TAMK

Tutkinto-ohjelman vaihtaminen

Sinulla on mahdollisuus hakea tutkinto-ohjelman vaihtoa siten, että tutkintonimike pysyy samana, esimerkiksi Insinööri (AMK). Tutkinto-ohjelman vaihdosta päättää tutkinto-ohjelman johtaja opinto-ohjaajan ja koulutuspäällikön esityksestä.

Valintakriteerit:

 • täytät tutkintoohjelman hakukelpoisuuden
 • olet edennyt opinnoissasi hyvin
 • ryhmässä on tilaa
 • olet opiskellut vähintään yhden lukukauden

Toimi näin:

 • Täytä, tulosta ja allekirjoita vaihtohakemus
  • liitteeksi opintosuoritusote ja opiskelutodistus, jotka voit pyytää opintoasiainkoordinaattorilta
 • toimita hakemus liitteineen vastaanottavan tutkintoohjelman opinto-ohjaajalle

Hakuaika

viikko 17, jos opintojen aloitus on elo/syyskuussa

viikko 45, jos opintojen aloitus on tammikuussa

 

Opintosuunnan vaihtaminen

Sinulla on mahdollisuus hakea opintosuunnan vaihtoa omassa tutkinto-ohjelmassasi.

Hakuaika

viikko 17, jos opintojen aloitus on elo/syyskuussa

viikko 45, jos opintojen aloitus on tammikuussa

Valinnasta päättää koulutuspäällikkö

Toimi näin:

 • Täytä, tulosta ja allekirjoita vaihtohakemus
  • liitteeksi opintosuoritusote ja opiskelutodistus, jotka voit pyytää opintoasiainkoordinaattorilta
 • toimita hakemus liitteineen vastaanottavan tutkinto-ohjelman opinto-ohjaajalle

Siirtyvä opiskelija

TAMK voi ottaa siirto-opiskelijaksi muussa suomalaisessa korkeakoulussa kirjoilla olevan opiskelijan tai samassa korkeakoulussa opiskelevan, jonka tutkintonimike muuttuisi siirron yhteydessä. Siirto-opiskelijoita otetaan vain lukukausien alussa. Siirtoa haetaan opintopolussa (opintopolku.fi).

Valintakriteerit:

 • voimassa oleva opiskeluoikeus
 • riittävä määrä suoritettuja opintoja käytettyyn opiskeluoikeusaikaan nähden
 • tutkinto-ohjelmassa on vapaita opiskelupaikkoja
 • opintomenestys

Siirto-opiskelijaksi ottamisesta päättää vararehtori opinto-ohjaajan ja koulutuspäällikön esityksestä.

Luotu
25-02-2019
Päivitetty
06-05-2020