Tulokset (1)

Lisäaika

Yliopisto ja TAMK

TAMK

Tarvitsetko lisäaikaa opinnoillesi?

Ellet pysty suorittamaan tutkintoasi opiskeluoikeusaikana (normiaika + lakisääteinen lisäaika), sinun täytyy hakea  lisäaikaa (sekä lakisääteinen lisäaika että harkinnanvarainen lisäaika) sähköisellä lomakkeella. Muista tehdä hakemus syksyllä ennen 30.11. tai keväällä ennen 31.5. Liitä hakemukseen opinto-ohjaajan tai opettajatuutorin kanssa yhdessä laadittu opintosuunnitelma ja aikataulu opintojen loppuun saattamisesta. Esitä hakemuksessa myös ne mahdolliset erityiset syyt, joihin haluat vedota.

Voit saada harkinnanvaraista lisäaikaa enintään vuoden (puoli vuotta kerrallaan), ja valmistumisesi täytyy olla realistista sen kuluessa. Tutkintosi täytyy harkinnanvaraista lisäaikaa haettaessa olla suurimmaksi osaksi valmis.

Mitä jos harkinnanvaraista lisäaikaa ei myönnetä?

Jos harkinnanvaraista lisäaikaa ei myönnetä tai se on käytetty, voit suorittaa puuttuvat opinnot Avoimen AMK:n kautta ja hakea sen jälkeen opiskeluoikeuden uudelleen myöntämistä (hakemuksen käsittelymaksu 50e).  

  1. Ota ensin yhteyttä opoon (AMK-tutkinnot) tai ryhmän vastuuopettajaan (YAMK-tutkinnot) sopiaksesi mitkä opinnot sinun vielä tulee suorittaa, miten ja millä aikataululla. Jos sinulta puuttuu opinnäytetyö, laitetaan ohjaajan nimeäminen ohjaustilaisuudessa vireille (opinto-ohjaaja tiedustelee osaamispäälliköltä)
  2. Ilmoittaudu sen jälkeen avoimen AMK:n opiskelijaksi tällä linkillä: https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/29343/lomake.html
  3. Kirjaa ilmoittautumislomakkeelle opintojaksot koodeineen. Opinto-ohjaajan kanssa sovittu arvioitu opiskeluaika laitetaan Aika-kohtaan. Kun sinulle on muodostettu avoimen AMKin opiskeluoikeus, saat ohjeet sähköpostilla mm. käyttäjätunnusten aktivoimiseksi.
  4. Avoimen AMKin opiskelijana maksat opinnoista 15 €/opintopiste suorittaessasi tutkinnosta puuttuvia opintoja, kuitenkin niin, että 12 kk aikana opinnot maksavat enintään 200 €. 

Ammatilliset opettajankoulutukset

Jos opiskelet ammatillisessa opettajankoulutuksessa, voit saada lisäaikaa pääsääntöisesti enintään yhden lukukauden (6 kk). Opintojesi täytyy lisäajan hakuvaiheessa olla suurimmaksi osaksi valmiit, ja valmistumisesi tulee olla jatkoaikana realistista. Keskustele opintosuunnitelmastasi ensin ryhmäsi opettajan kanssa.

Huomaathan, että sinulle ei voida myöntää lisäaikaa, jos tutkintoon vaadittavat opinnot on jo suoritettu.

Hakemuksen käsittelystä peritään asetuksenmukainen maksu. Muista liittää maksukuitti mukaan hakemukseen.

Luotu
21-02-2019
Päivitetty
14-05-2020