Tulokset (1)

Opinnäytetyön arkistointi

Yliopisto ja TAMK

TAMK

Opinnäytteet ovat Arkistolaitoksen päätöksellä (16.9.2014) pysyvästi arkistoitavia asiakirjoja. Ammattikorkeakoulujen on päätöksen mukaan huolehdittava opinnäytetöiden hyvän tiedonhallintatavan mukaisesta säilyttämisestä sekä varmistettava niiden käytettävyys myös tulevaisuudessa. Opinnäytetyöt arkistoidaan pysyvästi TAMKin asiakirjahallintajärjestelmään (Tweb).

Ennen kuin saat tutkintotodistuksen, sinun tulee toimittaa opinnäytteesi julkaistavaksi ja arkistoitavaksi.

Opinnäytetyön arkistointi toteutuu opinnäytetyön julkaisun yhteydessä. Theseukseen tallennetusta työstä ei tarvitse luovuttaa erillistä arkistokappaletta. Kansitetun opinnäytteen sähköinen arkistokappale arkistoidaan TAMKin asiakirjahallintajärjestelmään. Kun opinnäyte on vastaanotettu, kirjasto välittää tiedon opintotoimistoon.

Ohjeet arkistokappaleen luovuttamisesta julkaistavaksi löytyvät kirjaston ohjeesta.

Katso myös:
Arkistolaitoksen päätös opinnäytetöiden pysyvästä säilyttämisestä

 

Luotu
29-01-2019
Päivitetty
17-12-2019