Tulokset (1)

EXAM opiskelijan ohjeet

Yliopisto ja TAMK

HUOM Korkeakoulukohtaiset tarkemmat käyttöohjeet löydät erikseen alta.
 

EXAM opiskelijan ohjeet 

Sähköinen näyttö eroaa paperitenttitilaisuudesta valvonnan sekä sähköisyyden ja siihen liittyvien ominaisuuksien vuoksi, joten sähköisessä tenttitilassa noudatetaan tiukempia käyttäytymissääntöjä kuin perinteisissä tenteissä. Tähän ohjeeseen on koottu sähköisen näytön ohjeet sekä niitä täydentävät käytännön ohjeet, joita Tampereen korkeakouluyhteisössä noudatetaan. Tarkemmat järjestelmän käyttöohjeet löytyvät EXAMin yleisestä opiskelijan oppaasta ja opettajan oppaasta. Huomaathan että kyseessä on tenttitilaisuus, jossa vaaditaan ehdotonta hiljaisuutta. Vaikka oma suorituksesi ei olisi vielä alkanut, muiden on voinut.

Työasemat ovat Windows-koneita, joissa on rajattu ohjelmistovalikoima eikä vapaata pääsyä nettiin.

Lisätiedot, yhteydenotot ja palautteet:
TAU: tenttipalvelut.tau@tuni.fi
TAMK: tenttiterraario.tamk@tuni.fi
Järjestelmäasiat: it-helpdesk@tuni.fi

SÄHKÖISEN NÄYTÖN JÄRJESTÄMINEN

Opettaja voi järjestää opintojaksoon kuuluvan suorituksen kuten tentin, välikokeen tai viikkotehtävän sähköisesti. Opettaja päättää opiskelijoille tarjottavien suorituskertojen määrän, suoritusperiodin ja näytön keston. Opettaja vastaa näytön luomisesta sähköiseen järjestelmään.

SÄHKÖISEEN NÄYTTÖÖN ILMOITTAUTUMINEN

Sähköiseen näyttöön varataan suoritusaika järjestelmässä. Järjestelmä näyttää opiskelijalle vapaana olevat varattavat ajat riippuen tilan aukioloajoista, opettajan määrittämästä suoritusperiodista eli näytön aukiolosta, tilan varaustilanteesta, opiskelijan muista omista varauksista sekä opettajan tai opiskelijan valitsemista erityisrajoituksista (kuten ilmoittautumisajat, työaseman erityisohjelmistot, esteettömyys).

Opiskelijan tulee varmistaa, että hänellä on oikeus suorittaa varaamansa näyttö opetussuunnitelmassa määritellyllä tavalla. Mikäli opiskelijalla ei ole oikeutta suorittaa kyseistä näyttöä, opettaja ei ole velvollinen arvioimaan sitä. Suoritusajan voi varata, kun opettaja on julkaissut näytön järjestelmässä. Opiskelija huolehtii suoritusajan varaamisesta riittävän ajoissa suhteessa näytön suoritusperiodiin. Samaan näyttöön voi olla vain yksi varaus kerrallaan. Peruuttamaton varaus lasketaan suoritukseksi. Varauksen voi perua tai vaihtaa ennen varatun ajan alkua.

Ohjeet ilmoittautumisen tekemiseen

1. Avaa Firefox- tai Chrome -selain (ei IE). Käytä ilmoittautumiseen mieluiten omaa konettasi. Yleisillä koneilla huolehdi erityisen hyvin välimuistin tyhjennyksestä ennen ja jälkeen EXAMin käytön.

2. Kirjaudu järjestelmään osoitteessa: https://exam.tuni.fi tai https://exam.tamk.fi riippuen kumman korkeakoulun EXAM-järjestelmässä tentti on. Kirjaudu järjestelmään omilla tunnuksillasi

3. Kirjautumisen jälkeen etsi tenttihaulla oma tenttisi tai vaihda osoiteriville opettajaltasi saama tenttilinkki. Huom! Jos sinulle on luotu henkilökohtainen tentti kuten kypsyysnäyte, saat siitä tiedon sähköpostitse ja näet tiedot työpöydälläsi. Ilmoittaudu haluamaasi tenttiin. HUOM! Sinun tulee vielä varata suoritusaika. Varmista että ilmoittaudut oikeaan tenttiin.

4. Varaa suoritusaika haluamastasi tilasta Voit valita itsellesi sopivan ajan kalenterin tarjoamista ajoista Muista tilan ja koneen numero jonka järjestelmä sinulle arpoi (esimerkiksi PC 5) Sinulle tulee sähköpostiin vahvistusviesti varaamastasi ajasta, jonka voit tallentaa kalenteriin. Varmista, että sinulla on tarvittavat kulkuoikeudet. Tarvittaessa ota yhteyttä ajoissa infopisteeseen. Infopisteiden yhteystiedot löytyvät intran sivulta Kiinteistöjen infot.

5. Varauksen muuttaminen ja/tai poistaminen Voit muuttaa ja poistaa varauksesi kirjautumalla järjestelmään uudestaan ennen suoritusaikaa. Peruthan ajoissa, jotta aika vapautuu muille. Voit varata uuden ajan, kun opettaja on arvioinut suorituksen ellei toisin mainita.

SÄHKÖISEN NÄYTÖN SUORITTAMINEN JA TILAN KÄYTTÄMINEN

Sähköinen näyttö suoritetaan keskitetysti valvotuissa tiloissa. Opiskelijan tulee etukäteen selvittää, miten pääsy kiinteistöön järjestyy varattua suoritusajankohtaa varten. Jos näyttö on mahdollista suorittaa siten, että se päättyy kiinteistön aukioloajan jälkeen, tulee opiskelijan poistua kiinteistöstä viipymättä suorituksen jälkeen. Sähköisen näytön tilaan saa mennä vain näytön suorittamista varten ja sinne kuljetaan henkilökohtaisella kulkukortilla. Mikäli opiskelijalla ei ole käytettävissään toimivaa henkilökohtaista kulkukorttia, tulee hänen sopia tilaan pääsystä hyvissä ajoin ennen suoritusta tai hankkia kertakäyttöihin kulkukortti infopisteestä tai vahtimestarilta (TAMK).

Opiskelija voi aloittaa suorituksen varatun ajan aikana. Opiskelijan suoritukseen käytettävissä oleva aika alkaa kulua varatun ajan alusta ja järjestelmä näyttää suoritukseen jäljellä olevan ajan. Järjestelmä tallentaa automaattisesti säännöllisin väliajoin järjestelmään kirjoitetut ja liitteinä ladatut vastaukset. Suoritus päättyy opiskelijan keskeytettyä näytön, kun opiskelija on jättänyt suorituksen tarkistettavaksi järjestelmässä tai kun järjestelmä palauttaa suorituksen automaattisesti varauksen päättyessä.

Järjestelmän ulkopuolella tehdyt tiedostot eivät palaudu, ellei niitä ole liitetty vastaukseen. Suorituksen päättymisen jälkeen ei näyttöön voi enää palata. Suorituksenaikaista käyttäjätukea ei ole saatavilla.

EXAM-tilan käyttösäännöt

Ohjeet ovat voimassa siitä hetkestä alkaen, kun saavut tilaan. Huomaathan että kyseessä on tenttitilaisuus, jossa vaaditaan ehdotonta hiljaisuutta. Vaikka oma suorituksesi ei olisi vielä alkanut, muiden on voinut. Pääsy on sallittu ainoastaan ajan varanneille!

1. Tilaan et saa viedä mukanasi mitään tavaraa, ainoastaan opiskelijakortti tai muu kuvallinen henkilöllisyystodistus ja kulkukortti on sallittu. Paikalle saapuessasi jätä takkisi ja kaikki tavarasi tilan ulkopuolelle. Arvotavaroiden säilytykseen on käytössä erikseen osoitetut säilytyslokerot. Tilaan ei saa viedä esimerkiksi laskinta, puhelinta, sanakirjaa, kirjallisuutta tai muuta aineistoa. Tämä koskee myös eväitä ja vesipulloa, suttupaperia ja kyniä. Lääkinnälliset apuvälineet sovitaan erikseen, ks. Saavutettavuus sähköisissä näytöissä

2. Kulje tilaan kulkukortillasi. Käytä kulkukorttiasi aina, vaikka pääsisit tilaan samalla ovenavauksella muiden kanssa. Avoimen yliopiston opiskelijat saavat kulkukortin infopisteestä.

3. Tarkista tilan ja tietokoneesi numero EXAM-järjestelmästä ennen tilaan menoa. Tarvitset kirjautumisessa myös käyttäjätunnuksesi. Tarkemmat kirjautumisohjeet löytyvät tietokoneen vierestä.

4. Noudata varaamaasi aikaa. Saavu tilaan vasta juuri ennen suorituksesi alkamista (max. 5 min ennen varattua aikaa), jotta edellinen tenttijä voi tehdä suorituksensa rauhassa loppuun. Tilasta ei saa poistua kesken suorituksen. Mikäli poistut tilasta kesken suorituksen, suoritus hylätään. Poistua voi heti, kun suoritus on valmis.

5. Vältäthän hajusteiden käyttöä.

6. Tilassa on valvontakamerat, joiden avulla seurataan tenttijöitä. Vilppiepäilyissä toimitaan korkeakoulun ohjeiden mukaan. Havaitessasi vilppiä, ilmoita siitä tilaisuuden valvojalle.

7. Suorituksen aikana ei ole saatavilla teknistä tukea. Ongelmatilanteissa noudata tilassa olevia ohjeita ja ota yhteyttä jälkikäteen it-helpdesk@tuni.fi.

8. Palohälytyksen sattuessa toimi korkeakoulun ohjeiden mukaan.

SÄHKÖISEN NÄYTÖN VALVONTA

Sähköisen näytön valvonnassa käytetään reaaliaikaista ja tallentavaa ääni- ja kameravalvontaa, kulunseurantaa ja satunnaisia tarkastuksia. Näitä tietoja voidaan yhdistää suorituksen tekijän henkilöllisyyden varmentamiseksi ja suoritustilanteessa tapahtuneiden väärinkäytösten selvittämiseksi.

Mahdollisia häiriö- ja vilppitilanteita voidaan seurata reaaliaikaisesti ja kameratallenteet tarkastetaan pistokoeluontoisesti ja tarvittaessa väärinkäytöksiä epäiltäessä. Tarvittaessa myös kulunseurannan tietoa verrataan järjestelmän varaustietoihin sekä kameratallenteisiin.

Opiskelijan tulee todistaa henkilöllisyytensä sitä pyydettäessä suorituksen aikana tai sen jälkeen.

Mikäli opiskelijalla ei ole mukanaan asianmukaista henkilöllisyystodistusta, otetaan opiskelijasta valokuva tai nimikirjoitusnäyte. Suoritusta ei lopullisesti arvioida ennen kuin opiskelija on todentanut henkilöllisyytensä tilaisuuden jälkeen järjestävälle taholle.   

RIKKOMUKSET JA HÄIRIÖTILANTEET

Opintosuoritus hylätään, mikäli opiskelija toimii vilpillisesti.

Jos opiskelija poistuu tilasta ja palaa takaisin kesken suorituksen, suoritus hylätään. Järjestyshäiriöissä opiskelija voidaan poistaa tilasta.

Mikäli opiskelijan todetaan rikkoneen tässä ohjeessa mainittuja ohjeita mutta vilppiä ei epäillä, lähetetään opiskelijalle sähköinen huomautus.

Mikäli näytön suorittaminen keskeytyy tai estyy teknisen vian, tilassa tapahtuvan häiritsemisen, palohälytyksen tai muun vastaavan syyn vuoksi, opiskelijan tulee tehdä asiasta jälkikäteen ilmoitus. Opiskelija voi pyytää keskeytyneen näytön uusimista tai jättää ennen keskeytymistä tallentuneet vastaukset tarkastettavaksi, jolloin suorituksen tarkastava opettaja saa tiedon tilanteesta ja voi ottaa keskeytymisen huomioon arvioinnissa. Opiskelija saa mahdollisuuden suorittaa näytön uudelleen, mikäli ilmoitus todetaan aiheelliseksi.

SÄHKÖISEN NÄYTÖN ARVIOINTI

Opintosuoritukset on arvioitava ja tulokset tallennettava 21 päivän kuluessa siitä, kun opintosuoritus on jätetty tai viimeistään täytynyt jättää arvioitavaksi.

Sähköisen näytön yksittäiset suoritukset kirjataan suorituspäivälle. Useampi suoritus voidaan kirjata myös kerralla tenttiperiodin viimeiselle päivälle, josta 21 vrk:n tarkastusaika lasketaan.

SAAVUTETTAVUUS SÄHKÖISISSÄ NÄYTÖISSÄ

Sähköisissä näytöissä on mahdollista saada erityisjärjestelyjä. Opiskelija sopii erityisjärjestelyistä viimeistään 7 vuorokautta ennen suoritustilaisuutta tilaisuuden järjestäjän kanssa (tenttiterraario.tamk@tuni.fi, tenttipalvelut.tau@tuni.fi), joka tiedottaa tarvittaessa arvioinnista vastaavaa opettajaa. Henkilökunnan läsnäoloa edellyttävä keskitetty sähköinen näyttö voidaan järjestää vain toimistoaikana.

Sähköisen näytön tiloissa on käytössä korkeussäädettäviä pöytiä. Hervannan ja keskustan kampuksilla on lisäksi käytössä esteetön tenttitila, jossa voi tehdä suorituksen yksin.

TAMK

TAMKin EXAM-järjestelmään kirjaudutaan TUNI (opiskelija)käyttäjätunnuksella.
Tenttiterraariossa tarkat kirjautumisohjeet koneelle sekä tenttiin löytyvät tietokoneen vierestä sermistä.

Ohjeita päivitetty 20.12.2019
 

Tilojen aukioloajat näet Exam-tilat painikkeen kautta.

Jos käytät tai tarvitset lääkinnällisiä apuvälineitä/lääkkeitä tentin aikana, ilmoita näistä ennakkoon tenttiterraario.tamk@tuni.fi –osoitteeseen.
 

Lisätiedot, kysymykset ja palautteet: tenttiterraario.tamk@tuni.fi

EXAM-tilat
Luotu
29-01-2019
Päivitetty
03-01-2020