Tulokset (10)

Tutkintotodistukset

Sulje käsikirjan sivu
Yliopisto ja TAMK

TAMK

Tutkintotodistus

Saat Tampereen ammattikorkeakoululta tutkintotodistuksen suoritetusta ammattikorkeakoulututkinnosta sekä ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta suomen- ja englannin kielellä.

Tutkintotodistuksen yhteydessä annetaan opintosuoritusrekisteristä liite tutkintotodistukseen suomen- ja englannin kielellä (Transcript of Records) sekä kansainväliseen käyttöön tarkoitettu tutkintotodistuksen liite Diploma Supplement.

Diploma Supplement on tutkinnostasi tehty henkilökohtainen dokumentti. Diploma Supplement ei korvaa tutkintotodistusta. Liite antaa tiedot ammattikorkeakoulusta, tutkintoon kuuluvista opinnoista sekä niiden tasosta ja asemasta Suomen koulutusjärjestelmässä. Lisäksi se osoittaa suoritetun tutkinnon sijoittumisen kansalliseen tutkintorakenteeseen sekä tutkinnon antaman kelpoisuuden.

Diploma Supplementin tavoitteena on helpottaa korkeakoulututkintojen kansainvälistä vertailua ja tutkintojen kohtuullista ja oikeudenmukaista tunnustamista erityisesti Euroopan alueella. Diploma Supplement ei kuitenkaan takaa tutkinnon tunnustamista toisessa maassa.

Tarkista tutkintotodistuksesi oikeellisuus heti sen luovuttamisen jälkeen. Mahdolliset tarvittavat korjaukset tehdään maksutta vain kahden (2) kuukauden ajan valmistumispäivästä lukien.

Tutkintotodistusta ei luovuteta ennen kuin opinnäytetyö on toimitettu kirjastoon opinnäytetyön ohjeiden mukaisesti.

Ammatilliset opettajankoulutukset

TAMK antaa todistuksen suoritetusta ammatillisesta opettajankoulutuksesta, erityisopettajankoulutuksesta ja opinto-ohjaajankoulutuksesta sekä suomeksi että englanniksi. Lisäksi saat kansainväliseen käyttöön tarkoitetun Certificate Supplementin.

 

Lisätietoja todistuksista: TAMKin tutkintosääntö, §29.

Luotu
27-02-2019
Päivitetty
26-05-2020