Tulokset (10)

Tekstin alkuperäisyyden tarkastus

Sulje käsikirjan sivu
Yliopisto ja TAMK

TAMK

TAMKissa käytetään Urkund-plagioinninesto-ohjelmaa. Sen avulla tarkastetaan kaikki opinnäytetyöt mahdollisen plagioinnin varalta. Urkund auttaa löytämään kirjallisista töistä mahdollisia plagiaatteja. Erillistä sisäänkirjautumista tai ohjelman asentamista ei tarvita.

Urkundin toimintaperiaate:

1. Opiskelijana lähetät dokumentin opettajan Urkund-sähköpostiosoitteeseen tai talletat opinnäytetyöraportin Tabulaan ohjaajaltasi saamasi ohjeen mukaisesti.

2. Urkund-ohjelma vertaa dokumentin sisältöä eri lähteistä löytyvään aineistoon: 

  • avoin internet
  • kustannettu materiaali (verkkolehtiä ja -kirjoja)
  • Urkundin tietokantaan aiemmin viedyt raportit.


3. Opettaja saa sähköpostiinsa vuorokauden sisällä alkuperäisen dokumentin ja raportin, jossa kerrotaan, mitkä osat dokumentista ovat lainattuja ja mistä lähteistä kyseiset lainaukset on tehty. Opettaja arvioi, onko kyseessä luvaton plagiointi. Arvioinnin tukena käytetään TAMKin menettelytapaohjeet vilppitapauksissa -ohjetta. Opettaja kirjaa hyväksytyn alkuperäisyyden tarkistuksen opinnäytetyön arviointilomakkeeseen ja tutkinto-ohjelmassa sovitulla tavalla opintorekisteriin. Arviointilomake arkistoidaan.

Luotu
25-02-2019
Päivitetty
13-02-2020