Tulokset (24)

Opiskelun lomakkeet

Yliopisto ja TAMK

TAMK

Lomakkeet opiskelijoille

Harjoittelu kotimaassa

Harjoittelusopimus

Koulutuskohtaiset lomakkeet

Ohjatun harjoittelun arviointilomake (terveyspalvelut)

Hyväksilukeminen

Hyväksilukujärjestelmä HyväHot (PAKKI; linkki ei toimi henkilökuntatunnuksilla)

Ilmoittautuminen

Läsnäoloilmoittautumisen muutos lukuvuoden aikana

Opiskeluoikeuden palauttaminen (läsnäoloilmoittautumisen laiminlyönti)

Kansainvälisyys

Lomakkeisiin liittyviin kysymyksiin vastaavat kv-palvelut osoitteessa outgoing.tamk@tuni.fi

Kansainvälisen opiskelijavaihdon ohjeet ja lomakkeet löytyvät TÄÄLTÄ

 • TAMKin sisäinen hakujärjestelmä SoleMOVE
 • Kansainvälisen vaihdon opintosuunnitelma (Learning Agreement for Studies)
 • Kielitaidon arviointilomake
 • TAMKin apurahasopimus
 • Vaihdon keskeytys- / peruutusilmoitus

Kansainvälisen harjoitteluvaihdon ohjeet ja lomakkeet löytyvät  TÄÄLTÄ

 • Kansainvälinen harjoittelusopimus Eurooppaan (Learning Agreement for Training)
 • Kansainvälinen harjoittelusopimus Euroopan ulkopuolelle (Contract of training placement)
 • TAMKin apurahasopimus
 • Vaihdon keskeytys- / peruutusilmoitus

 

Kirjasto- ja tietopalvelut

Katso lomakkeet kirjasto- ja tietopalveluiden www-sivuilta, sivun alapalkista:

 • Ajanvaraus tiedonhaun työpajaan ja ohjaukseen / Book an information searching guidance
 • TAMK Asiakastietojen muutos / Change in customer information
 • TAMK Hankintaehdotus / Acquisition proposal
 • TAMK Kaukopalvelupyyntö / Interlibrary loan request
 • TAMK SOPIMUS OPINNÄYTETYÖN LUOVUTTAMISESTA KIRJASTOON  / TAMK AGREEMENT FOR THE SUBMISSION OF FINAL THESIS FOR THE LIBRARY
 • TAMK Palautetta kirjastolle / Feedback to the library
 • Tiedonhaun ohjauksen palaute / Feedback of information searching guidance  

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön ohjeet ja lomakkeet löytyvät TÄÄLTÄ

 • Sopimus opinnäytetyön tekemisestä
 • Opinnäytetyön tausta-aineiston luottamuksellisuussopimus
 • Opinnäytetyön arviointi painotuksella
 • Opinnäytetyön arviointi rasteilla
 • Työelämän edustajan lausunto opinnäytetyöstä

Opinto-ohjaus

Hakemus kielitaitovaatimuksista vapauttamiseksi

Tukisetelihakemus

 

Opiskeluoikeuden jatkaminen

Lisäaikahakemus (PAKKI) (Linkki ei toimi henkilökuntatunnuksilla.)

Lisäaika ja opiskeluoikeuden uudelleen myöntäminen (käyttäjätunnukset eivät enää toimi)

Oppimisprojektit

Sopimus/lupa projektityön tekemisestä

Toimeksiantajan palaute TAMKille opinnäytetyöstä tai oppimisprojektista

Stipendit

Apurahahakemus Tampereen ammattikorkeakoulun tukisäätiö

K. F. ja Maria Dunderbergin testamenttisäätiön apurahat Tampereen Ammattikorkeakoulu / Projektiopiskeluapurahat

Valmistuminen

AVOP-palaute, ks. ohje Valmistuminen (Tutkinto-opiskelija saa linkin tutkintotodistusanomukselle täytettyään ensin AVOP-kyselyn.)

TAOK-opiskelijan todistushakemus.

 

Muut opintoihin liittyvät lomakkeet

Eroamisilmoitus

Hakemus kielitaitovaatimuksista vapauttamiseksi

Koulutuksen tai toimipisteen vaihto

Opiskelutodistuksen / Virallisen opintosuoritusotteen tilaus

Suuntautumisvaihtoehdon vaihto

Tietojen luovutuskielto opiskelijaterveydenhuoltoon (ei-tamperelaiset opiskelijat)

Matkustaminen

Matkalasku TAMKin ja/tai TEMin ulkopuolisille

Opiskelijan sitoumus lyhyen vaihdon / opintomatkan ehtoihin

Matkasuunnitelma

**

TKL:n opiskelijaetu VR (ohje) Matkahuolto (ohje)

Musiikin koulutuksen lomakkeet

Musiikin koulutuksen lomakkeet löytyvät täältä.

Luotu
21-02-2019
Päivitetty
28-05-2020