Tulokset (13)

Lisätietoa turvallisuudesta

Sulje käsikirjan sivu
Yliopisto ja TAMK

1. Onnettomuus- ja vaaratilanteet

Tältä sivulta löydät tietoa mm. ensiavusta, tulipalotilanteessa toimimisesta, turvallisuushavainnon tekemisestä ja kriisitilanteen viestinnästä. 

2. Tietoturva ja tietosuoja

Tältä sivulta löydät tietoa mm. henkilötietojen käsittelystä, tietosuojailmoituksesta ja tietoturva ja tietosuojaohjeista. 

3. Turvallisuus

Tältä sivulta löydät tietoa mm. henkilökortista, kulkuluvasta ja avaimien käytöstä, järjestyssäännöistä, kiinteistöturvallisuudesta ja pelastussuunnitelmasta. 

4. Työsuojelu

Tältä sivulta löydät tietoa mm. haittavaikutuksia aiheuttavista altisteista, työtapaturmista ja työsuojelun laeista ja ohjeista. 

5. Vartiointi

Tältä sivulta löydät tietoa kampusten turvallisuudesta ja vartioinnista

Luotu
17-09-2019
Päivitetty
17-09-2019