Tulokset (13)

Opiskelutilat

Sulje käsikirjan sivu
Yliopisto ja TAMK

TAMK

Tilat ja kulkujärjestelyt

TAMKin toimipisteissä on käytössä sähköiset avainkortit. Kulunvalvontajärjestelmän tarkoituksena on lisätä kiinteistöjen turvallisuutta ja mahdollistaa opiskelijoiden pääsy yleisiin ja oman koulutusohjelman mukaisiin tiloihin, mahdollistaen näin myös omaehtoisen opiskelun ammattikorkeakoulun tiloissa. Pääsääntöisesti kaikille TAMKiin opiskelemaan tuleville annetaan oma henkilökohtainen avainkortti heti opiskelujen alkuvaiheessa. Tilojen sijainnista, käyttöajoista ja kulkukortin käyttöön liittyvästä ohjeistuksesta tiedotetaan tarkemmin TAMKin sisäisessä tietoverkossa. TAMKin tiloissa on kiinnitetty erityistä huomiota myös liikuntarajoitteisten liikkumiseen.

Luotu
21-02-2019
Päivitetty
13-12-2019