Tulokset (8)

Tutkinto-ohjelman / koulutuksen vaihto

Yliopisto ja TAMK

TAMK

Tutkinto-ohjelman vaihtaminen

Sinulla on mahdollisuus hakea tutkinto-ohjelman vaihtoa siten, että tutkintonimike pysyy samana, esimerkiksi Insinööri (AMK). Tutkinto-ohjelman vaihdosta päättää osaamisyksikön johtaja osaamispäällikön tai hänen valtuuttamansa henkilön esityksestä.

Valintakriteerit:

 • täytät tutkintoohjelman hakukelpoisuuden
 • olet edennyt opinnoissasi hyvin
 • ryhmässä on tilaa
 • olet opiskellut vähintään yhden lukukauden

Toimi näin:

 • Täytä, tulosta ja allekirjoita vaihtohakemus
  • liitteeksi opintosuoritusote ja opiskelutodistus, jotka voit pyytää opintoasiainkoordinaattorilta
 • toimita hakemus liitteineen vastaanottavan tutkintoohjelman opinto-ohjaajalle

Hakuaika

viikko 17, jos opintojen aloitus on elo/syyskuussa

viikko 45, jos opintojen aloitus on tammikuussa

 

Opintosuunnan vaihtaminen

Sinulla on mahdollisuus hakea opintosuunnan vaihtoa omassa tutkinto-ohjelmassasi.

Hakuaika

viikko 17, jos opintojen aloitus on elo/syyskuussa

viikko 45, jos opintojen aloitus on tammikuussa

Osaamispäällikkö tai hänen valtuuttamansa henkilö päättää hakemuksesta opintosuunnan vaihtamisesta.

Toimi näin:

 • Täytä, tulosta ja allekirjoita vaihtohakemus
  • liitteeksi opintosuoritusote ja opiskelutodistus, jotka voit pyytää opintoasiainkoordinaattorilta
 • toimita hakemus liitteineen vastaanottavan tutkinto-ohjelman opinto-ohjaajalle

 

Siirtyvä opiskelija (siirto-opiskelija)

TAMK voi ottaa siirto-opiskelijaksi muussa suomalaisessa korkeakoulussa kirjoilla olevan opiskelijan tai samassa korkeakoulussa opiskelevan, jonka tutkintonimike muuttuisi siirron yhteydessä. Siirto-opiskelijoita otetaan vain lukukausien alussa. Siirtoa haetaan opintopolussa (opintopolku.fi).

Valintakriteerit:

 • voimassa oleva opiskeluoikeus
 • riittävä määrä suoritettuja opintoja käytettyyn opiskeluoikeusaikaan nähden
 • tutkinto-ohjelmassa on vapaita opiskelupaikkoja
 • opintomenestys

Opinto-ohjaaja valmistelee päätösesityksen osaamispäällikölle tai hänen valtuuttamalleen henkilölle. Siirto-opiskelijaksi ottamisesta päättää koulutuksen vararehtori..

Luotu
25-02-2019
Päivitetty
01-07-2020