Tulokset (8)

Opintojen hyväksilukeminen

Yliopisto ja TAMK

TAMK

Opintojen hyväksilukemisen määritelmä ja menettelyt

Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelijana voit ehdottaa hyväksilukemisia aikaisempien opintojesi perusteella.

Opintojen hyväksilukeminen tarkoittaa, että voit hyväksilukea korkeakouluissa suoritettuja opintoja opiskelemaasi tutkintoon, mikäli ne vastaavat ao. tutkinto-ohjelman osaamistavoitteita. Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää mitä tahansa muissa korkeakouluissa suoritettuja opintoja.

Hae hyväksilukemista erillisellä HyväHot-hyväksilukujärjestelmä-lomakkeella (vaatii kirjautumisen intraan). Ennen hyväksilukuhakemusta tutustu TAMKin opinto-oppaassa oleviin opintojakson kuvauksiin ja vertaa niitä aiempiin suorituksiisi.

Hyväksiluvut ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) pyritään tekemään pääsääntöisesti opintojen alussa. Hyväksilukemiset käsitellään tapauskohtaisesti. Skannaa hyväksilukuhakemukseen mukaan todistus. Esitä ulkomailla suoritetuista opinnoista alkuperäinen todistus koulutuspäällikölle.

Lisätietoja ja opastusta hyväksilukuasioissa saa tutkinto-ohjelman opinto-ohjaajalta. Mikäli sinulla on runsaasti hyväksiluettavaksi ehdotettavia opintoja, on syytä varata aika opinto-ohjaajalta henkilökohtaista tapaamista varten jo ennen varsinaisen opiskelun alkua.

Opintojen hyväksiluku sekä siihen liittyvät periaatteet on kuvattu Tutkintosäännössä.

Luotu
25-02-2019
Päivitetty
30-06-2020