Tulokset (61)

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen - orientaatio

TAMK

Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan sosiaali- ja terveysalan johtamista TAMKiin!

Opintojen alkaminen ja todistusten kerääminen

Opiskelu alkaa lähipäivillä 02.09.2019. Ilmoittautumalla opiskelijaksi alkaa 02.9.2019  klo 8.30-9.00 auditoriossa G00-10osoitteessa TAMK, Kuntokatu 3, 33520 Tampere. Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin henkilökohtaisesti paikalla. Ensimmäisen päivän ohjelma alkaa klo 9 ja päättyy klo 17.00 

Tuo alkuperäiset haussa käyttämäsi todistukset mukanasi aloituspäivänä 02.09.2019. Todistukset kerätään ja tarkistetaan. Voit myöhemmin hakea todistuksesi takaisin opintoasiainkoordinaattori Sirpa Sauvolalta (Kuntokatu 3, palvelukatu B1-28). Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut valinnassa käytetyt tiedot oikeiksi. Otathan myös henkilöllisyystodistuksen mukaasi opintojen aloituspäivänä.

Koulutuksen opetussuunnitelma

Tutustu koulutuksesi opetussuunnitelmaan

Syksyn 2019 lähipäivät (pdf) ovat seuraavat:

SYYSKUU

 • Ma 2.9.19 klo 8.30-17.00
 • Ti 3.9.19 klo 8.30-15.30
 • Ke 4.9.19 klo 8.30-15.30

LOKAKUU

 • Ke 2.10.19 klo 8.30-15.30
 • Ma 28.10.19 klo 8.30-15.30
 • Ti 29.10.19 klo 8.30-15.30

MARRASKUU

 • Ke 6.11.19 klo 8.30-15.30
 • To 7.11.19 TYÖELÄMÄN TUTKIMUSPÄIVÄT, koko päivä

Tampereen yliopisto (aikataulu ilmoitetaan myöhemmin)

 • Pe 8.11.19 TYÖELÄMÄN TUTKIMUSPÄIVÄT, koko päivä

Tampereen yliopisto (aikataulu ilmoitetaan myöhemmin)

 • To 14.11.19 klo 8.30-15.30

JOULUKUU

 • Ma 2.12.19 klo 8.30-15.30
 • Ti 3.12.19 klo 8.30-15.30
 • Ke 4.12.19 klo 8.30-15.30

Näiden edellä mainittujen päivien lisäksi jokainen opiskelija valitsee haluamansa määrän opintojaksoja Vaihtoehtoisista syventävistä YAMK-opinnoista

Yhteiset YAMK-opinnot

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen opintojen (30 op) lisäksi jokainen opiskelija suorittaa 25 op opinnot yhteisistä YAMK-opinnoista, joiden lähipäivät sijoittuvat pääsääntöisesti perjantaille ja lauantaille. Syksyllä 2019 toteutettavien yhteisten YAMK-kurssien ajankohdat ilmoitetaan viimeistään koulutuksen alussa.

Huomaathan, että YAMK-koulutuksessa opiskelu on mitoitukseltaan kokopäiväopiskelua, vaikka lähiopetuspäivien määrä on vähäinen. Lähiopetuspäivien lisäksi opintoihin kuuluu paljon itsenäistä opiskelua ja tiimityöskentelyä.

Tietokoneen päivittäinen käyttömahdollisuus

Opinnoissa on paljon itsenäistä tiedonhankintaa ja erilaisia tehtäviä sekä verkko-opintoja, minkä vuoksi edellytämme mahdollisuutta käyttää tietokonetta.  Otathan tietokoneen mukaan jo ensimmäisenä päivänä.

Opiskeluun valmistautuminen

 Ennen opiskelun alkua olisi hyvä jo ennakkoon pohtia opinnäytetyön aihetta. Opinnäytetyö tehdään parityönä ja aiheen olisi hyvä olla selvillä mahdollisimman pian opintojen alettua. Keskustele siis esimiehesi kanssa mahdollisesta aiheesta. Opinnäytetyö on mahdollista tehdä myös johonkin toiseen organisaatioon tai osallistumalla soveltuvaan työelämäprojektiin, jossa TAMK on mukana osatoteuttajana.

Jos aikaisemmasta opiskelustasi on kulunut jo vuosia, olisi hyvä kesän aikana lukea kirja tai pari, jotta pääsee sisälle lukemiseen ja tieteelliseen ajatteluun. Erityisen hyödyllistä olisi metodikirjallisuuden lukeminen esim. Hirsjärven ym. kirjaa Tutki ja kirjoita (2014).

Lisätietoja

Opintoasiainkoordinaattori Sirpa Sauvola, p. 050 311 9724 sirpa.sauvola(at)tuni.fi

Opinto-ohjaaja  Irmeli Nieminen p. 050 311 9677, irmeli.nieminen(at)tuni.fi (tavattavissa 5.8 alkaen)
Vastuuopettaja Hannele Laaksonen, p. 040 661 3450, hannele.laaksonen(at)tuni.fi (tavoittavissa 7.8.alkaen)


Kesäaikana TAMKin opintopalveluiden päivystys opintotoimisto.tamk(a)tuni.fi

Luotu
02-04-2019
Päivitetty
12-02-2020