Tulokset (61)

Opiskelijatuutorointi​

Yliopisto ja TAMK

TAMK

Opiskelijatuutorointi on osa TAMKin opintojen ohjauksen kokonaisuutta. Opiskelijatuutoroinnin tarkoituksena on tutustuttaa uudet opiskelijat toisiinsa, opiskeluympäristöön, opiskeltavan alan keskeisiin asioihin sekä opiskelijaelämään.

Jokaisella AMK-tutkintoa aloittavalla päivätoteutuksen opiskelijaryhmällä on nimetty opiskelijatuutori, joka toimii opettajatuutorin työparina. TAMKissa toimii seuraavia opiskelijatuutoreita:

  • Vertaistuutorit ovat yleensä toisen vuoden opiskelijoita, jotka ottavat uuden opiskelijat vastaan ensimmäisenä opiskelupäivänä. Tuutorit tiedottavat, neuvovat ja ohjaavat omaa ryhmäänsä koko ensimmäisen opiskeluvuoden ajan. Lisäksi he tapaavat ryhmäänsä säännöllisesti ja järjestävät ryhmälle erilaista toimintaa.
  • Degreetuutorit tekevät samaa työtä kuin vertaistuutorit, mutta ovat TAMKin kansainvälisissä tutkinto-ohjelmissa opiskelevia, ulkomaalaisia opiskelijoita, jotka eivät puhu suomea äidinkielenään.
  • Kansainvälisyystuutorit toimivat TAMKiin tulevien vaihto-opiskelijoiden apuna tiedottaen, neuvoen ja ohjaten heitä läpi koko vaihtoajan.

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (Tamko) koordinoi opiskelijatuutoritoimintaa. Tamko kouluttaa kaikki opiskelijatuutorit huomioiden TAMKin toiminnan tavoitteet ja toimii yhteistyössä tutkinto-ohjelmien opinto-ohjaajien sekä oppimisen ja hyvinvoinnin tuesta vastaavan päällikön kanssa.

Koulutuksen käyneet ja opiskelijatuutorina toimineet voivat halutessaan saada tuutoroinnista opintopisteitä vapaasti valittaviin opintoihin.

Lisätietoja:

  • Tamko: Satu Hiltunen, Asiantuntija, tuutorointi
  • TAMK: Maiju Ketko, Oppimisen ja hyvinvoinnin tuen päällikkö
Luotu
29-01-2019
Päivitetty
30-01-2020