Tulokset (34)

Tradenomi (AMK), Liiketalous - orientaatio

TAMK

Onneksi olkoon saamastasi opiskelupaikasta! Tervetuloa opiskelemaan tradenomiksi (AMK)!

 

Opintojen alkaminen ja todistusten kerääminen

Opiskelu alkaa keskiviikkona 14.8.2019 klo 10.00 juhlasalissa D1-04 osoitteessa TAMK, Kuntokatu 3, 33520 Tampere. Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla.

Tuo alkuperäiset haussa käyttämäsi todistukset (ei suomalaista ylioppilastutkintotodistusta) ja todistus henkilöllisyydestäsi mukanasi. Alkuperäiset todistukset tarkistetaan opintojen alussa. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut valinnassa käytetyt tiedot oikeiksi.

Orientoivat päivät

Opintojen alussa 14. -  16.8.2019 on orientoivat päivät. Tällöin tutustut TAMKiin, opintoihisi ja opiskelun käytänteisiin sekä muihin ryhmäsi opiskelijoihin. Jotta opintosi pääsevät hyvin vauhtiin, on tärkeää, että osallistut orientoivien päivien ohjelmaan

Opiskeluvälineet

Tarvitset opiskellessasi kannettavan tietokoneen. Monet opinnoissa käytettävät ohjelmistot on mahdollista asentaa ilmaiseksi omalle tietokoneelle (esim. Office ProPlus -ohjelmapaketti). Tästä löydät lisätietoa IT-ohjeista. Ota oma tietokone mukaasi torstaina 15.8.

Opintojen ja osaamisen hyväksilukeminen

Voit hakea hyväksiluettavaksi aiempia korkeakoulutasoisia opintoja ja osaamista. Kuulet asiasta enemmän orientoivilla päivillä.

Opetussuunnitelmaa tutkimalla voit selvittää, mistä opinnoista voisit hakea hyväksilukuja. Vertaa opintojaksojen sisältöjä ja laajuuksia aikaisemmin suorittamiisi vastaaviin opintoihin. Jos olet jo aikaisemmin suorittanut suunnilleen ensimmäisen vuoden opintoja vastaavat opinnot, niin hyväksilukemiset on hyvä selvittää ennen opintojen alkamista. Varaa opintoasiainkoordinaattorin (sirpa.nieminen@tuni.fi) kautta tapaamisaika opinto-ohjaajalle.

Merkonomien näyttökoe

Toisen asteen tutkinnon suorittaneet, kuten merkonomit, eivät voi saada hyväksilukuja tutkintonsa perusteella. Siksi järjestämme merkonomeille erillisen testin, jolla he voivat osoittaa aikaisemman liiketalouden perusteiden osaamisensa. Jos merkonomi suorittaa testin hyväksytysti, hän pääsee halutessaan suoraan opiskelemaan toisen vuoden opintoja. Suosittelemme, että jokainen merkonomin tutkinnon suorittanut osallistuu testiin.

Merkonomien testi koostuu kolmesta osasta: itsearviointi, kirjallinen testi ja haastattelu.

Itsearviointiraportti palautetaan 2.8.2019 klo 23.59 mennessä postitse tai sähköpostitse opintoasiainkoordinaattori Sirpa Niemiselle (sirpa.nieminen@tuni.fi), Kuntokatu 3, 33520 Tampere. Raportissa kuvataan omaa tähän asti kertynyttä osaamista seuraavissa aihepiireissä:

  • markkinointi ja myynti
  • laskentatoimi, ulkoinen ja sisäinen
  • juridiikka
  • matematiikka
  • kielitaito
  • tiimityötaidot

Osaamista ar­vioidaan sekä merkonomikoulutuksessa syntyneen osaamisen, että työkokemuksen tai muun kokemuksen kautta kertyneen osaamisen avulla. Konkreettiset esimerkit ovat tervetulleita. Itsearviointiraporttiin liitetään kopio merkonomin tutkintotodistuksesta ja mahdollisista työ- tai harjoittelutodistuksista, joilla osaamista perustellaan.

Kirjallinen testi järjestetään perjantaina 9.8.2019 klo 16 - 19 tilassa B5-27 (B-talo, 5. krs) ja testiä ei voi suorittaa muuna ajankohtana. Testin aihealueet ovat markkinointi (esseekysymyksiä) ja taloushallinto (lasku- ja tulkintatehtäviä). Testissä ei saa olla mukana oheismateriaaleja, ainoastaan kirjoitusvälineet ja laskin. Testiin on ilmoittauduttava viimeistään perjantaina 2.8. opintoasiainkoordinaattorille: sirpa.nieminen@tuni.fi.

Testiin voi etukäteen valmistautua esimerkiksi seuraavien kirjojen avulla:

  • Jormakka, Raija - Koivusalo, Kaija - Lappalainen, Jaana - Niskanen, Mervi: Laskentatoimi, Edita 2009 tai uudempi
  • Bergström, Seija - Leppänen, Arja: Yrityksen asiakasmarkkinointi, Edita 2009 tai uudempi.

Osaan testin läpäisseistä otetaan yhteyttä testin jälkeen lisähaastattelua varten ja osa testin läpäisseistä valitaan suoraan. Kaikille ilmoitetaan testin tuloksesta viimeistään testiä seuraavana arkipäivänä.  

 

Lisätietoja

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tuni.fi

Opintoasiainkoordinaattori Sirpa Nieminen, p. 040 801 6253

Opinto-ohjaaja Paula Lamminen, p. 040 801 6388

Vuosilomien aikana opintopalveluiden päivystys opintotoimisto.tamk@tuni.fi.

Liitteet

Luotu
02-04-2019
Päivitetty
12-02-2020